Nyheter

Fredrikstad kommunes demokratiguider er på plass

Den neste måneden skal 15 unge, engasjerte Fredrikstad-borgere spre informasjon om kommunevalget, med mål om økt valgdeltakelse og oppslutning rundt lokaldemokratiet.