Nyheter

«(U) kultur i Fredrikstad»

LEDER: Støvet etter tidenes største varslingssak henger fortsatt i lufta, nå rulles en ny sak ut, skriver Tomm Pentz Pedersen i dagens leder.

Igjen kommer en ny varslingssak seilende opp i Fredrikstad kommune. Støvet etter tidenes største varslingssak henger fortsatt i lufta – hvor tre ansatte i Teknisk etat i lang tid fikk merke mobbing, trakassering og gjengjeldelse på kroppen. Millionene rullet i saksbehandling og sluttavtale til rådmann Ole Petter Finess. I fjor høst var vi først ute med å fortelle om en avdelingsleder i barnevernet som gikk fysisk til angrep på en av de ansattes ektefeller. Uroen i barnevernsavdelingen viste seg også å ha høy temperatur i kontormiljøet. I løpet av ett år sluttet 12 av 14 fjorten medarbeidere (Demokraten +)  En av de ansatte beskrev situasjonen som opprørsk og kaotisk, hvor folk var redde, forbanna og fortvilte på en gang.

Nå er det samarbeidsproblemer i kulturetaten – hvor temaene, som i tidligere varslersaker, er mobbing, trakassering og forfølgelse. Tallenes dystre tale sier også sitt i denne avdelingen – 8 av 22 medarbeidere har forlatt sine stillinger (Demokraten +)

Konstituert rådmann Nina Tangnæs Grønvold er øverste leder og ansvarlig. Likevel er det betenkelig at det både i saken fra barnevernet og nå i kulturetaten fremstår «i beste fall» som sendrektighet og verste fall handlingslammelse fra barnevernssjef Anne-Beth Brekke Tvedt og kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen. I begge sakene må det ha kommet klare signaler til etatssjefene – ansatte må ha tro på at interne varslingsrutiner fungerer, at kritikkverdige forhold oppdages tidlig og blir skikkelig ryddet opp i.

LES OGSÅ: «Terapiridning på Hjørgunn må snarest tilbake på timeplanen»

Rådmann Tangnæs Grønvold har tidligere jobbet godt og aktivt med prosjektet «#samspill #yrkesstolthet #arbeidsglede». Nå må hun snarest ta vare på ansatte som har varslet, og i fortvilelse valgt å si opp sin stilling, og ta grep i egen organisasjonsstruktur. Tilliten til kommunens toppledere er allerede på et bunnivå blant kommunens innbyggere, siste sak forsterker selvfølgelig mistilliten.

FIKK DU MED DEG DENNE? «Endre regelverket for maksfart på mopeder og 16-åringers mulighet til å kjøre tunge traktorer»