«Endre regelverket for maksfart på mopeder og 16-åringers mulighet til å kjøre tunge traktorer»

LEDER Når det gjelder mopeders topphastighet og 16-åringer bak rattet med ansvar for mange tonn kjøretøy – er det på tide med en ny vurderingsrunde!

Tomm Pentz Pedersen
journalist og lederskribent

De siste sju årene har antall trafikkdrepte i yngre årskull gått kraftig ned. Systematisk trafikksikkerhetsarbeid, sikker transport til skole- og fritidsaktiviteter, tilpasset sikkerhetsopplæring til risikoutsatt ungdom og valgfaget «trafikk» er strategiske mål organisasjonen Trygg Trafikk jobber med. Prikkbelastning på førerkortet ble innført i 2004 og revidert underveis. Får du åtte prikker eller mer i løpet av tre år, mister du retten til å føre motorvogn i seks måneder. For ferske sjåfører gjelder egne regler. Har du hatt førerkortet i mindre enn to år sammenhengende blir det registrert dobbelt antall prikker. Tiltak som garantert også virker positivt inn på statistikken.

Når det gjelder hva en 16-åring kan føre av motoriserte kjøretøy er ikke sammenhengen mellom lovverk og trafikksikkerhet like fornuftig – mener nå vi. Dette har du lov til å kjøre når du er 16 år: ATV, moped, lett motorsykkel, snøskuter og traktor som ikke kan kjøre mer enn 40 km/t. Maks fart på moped er 45 km/t. – noe mange hevder kan skape trafikkfarlige situasjoner i forhold til annen trafikk. Trygg Trafikk mener likevel at det ikke er noen sammenheng mellom lav fart og årsak til ulykker. Her er sannsynligvis bildet noe mer nyansert i forhold til om man kjører i bysentrum eller på en landevei med fartsgrense på 80 km/t.

Med traktorlappen i lomma har du som nevnt også begrensninger i forhold til fart – men den totale vekten på traktoren (eller traktor og tilhenger til sammen) kan ikke overskride utrolige 25 tonn! Det hviler med andre ord et tungt ansvar på unge tenåringsskuldre på deres ferd ute i trafikken. Gjerne med løfteutstyr og skjær i fronten.

Vi har et godt regelverk for hvem som kan føre kjøretøy i trafikken – men når det gjelder mopeders topphastighet og 16-åringer bak rattet med ansvar for mange tonn kjøretøy – er det på tide med en ny vurderingsrunde!