Nyheter

Private barnehager får mer pensjonstilskudd enn de bruker

Rundt 94 prosent av de private barnehagene har fått høyere tilskudd til pensjon enn de faktiske utgiftene de har hatt, viser en ny undersøkelse.

Rapporten fra Telemarksforskning viser at private barnehager fikk nesten 1 milliard kroner mer til pensjonsutgifter i 2017 enn det de faktisk benyttet.

– Private barnehager er viktig for å sikre mangfold og et godt barnehagetilbud til barna, og har vært avgjørende for å skape full barnehagedekning. Men vi ser at det er behov for et nytt og tilpasset regelverk, for å sikre at offentlig tilskudd til barnehager kommer barna til gode, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Gjennomgang

Han mener rapporten viser at det er rom for å redusere tilskuddet til pensjonsutgifter uten at det går utover pensjonsordningene til ansatte i private barnehager.

– Utviklingen i barnehagesektoren har gitt noen utfordringer som dagens regelverk ikke tar høyde for. Jeg har derfor satt i gang en helhetlig gjennomgang av reguleringen av private barnehager. Det er behov for å se på både regelverket for finansiering, regler for bruk av offentlige tilskudd og tilsynet med barnehagene, sier han.

Rapporten viser også at det er dyrere å drive små barnehager, noe som gjør at Sanner også vurderer om satsene for tilskudd bør være tilpasset barnehagens størrelse.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– For tregt

SV-leder Audun Lysbakken mener det er på høy tid at regjeringen tar grep. Han viser til at SV i november i fjor fremmet forslag i Stortinget om at regjeringen måtte endre størrelsen på pensjonstilskuddet, men at regjeringspartiene da stemte imot.

– Dessverre går arbeidet alt for treigt, men det er bra at kunnskapsministeren innser at regelverket må endres. Det er opplagt at tilskuddet til pensjon, skal gå til nettopp det, pensjon til ansatte. Da må det beregnes ut fra de faktiske utgifter, det forutsetter jeg at alle er enige om, sier Lysbakken i en kommentar til NTB.

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende ut et forslag til ny regulering av private barnehager før sommeren. Planen er å komme med et nytt lovforslag i løpet av 2019.

Nyeste fra Dagsavisen.no: