Nyheter

Økning av gonoré og syfilis bekymrer helsemyndighetene

På ti år er antallet tilfeller av kjønnssykdommene gonoré og syfilis mer enn tidoblet. Samtidig øker antibiotikaresistensen, og helsemyndighetene er bekymret.

Det er spesielt i gruppen av menn som har sex med andre menn hvor det er registrert en kraftig oppblomstring av de to kjønnssykdommene, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Fra 2017 til 2018 ble det registrert nedgang i syfilis blant både heterofile menn og kvinner, og tallene er lave. Bare ni heterofile kvinner fikk påvist syfilis i Norge i fjor og 17 heterofile menn.

Blant menn som har sex med menn, fikk hele 205 personer påvist syfilis i fjor, 30 flere enn året før.

Må endre atferd

Ved Folkehelseinstituttet er man imidlertid også bekymret for utviklingen av gonoré. Sykdommen smitter lett og kan gi alvorlige konsekvenser for både kvinner og menn. I likhet med syfilis, kan bakterien overføres til barn under fødsel, men kan lett unngås ved bruk av kondom.

Det er også en økning blant antibiotikaresistent gonoré, noe som blir forsterket av den øvrige økningen av gonoré.

‒ Økningen av gonoré og syfilis blant menn som har sex med menn, er bekymringsfull, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen ved Folkehelseinstituttet, som mener personer som har risikosex må endre atferd.

Over 1.000

Siden 1990-tallet, da det årlig i gjennomsnitt ble påvist 30 tilfeller av gonoré blant menn, var tallet i fjor 1.017 tilfeller blant menn som har sex med menn. Men også blant heterofile er det en markant økning av gonoré, viser oversikten fra Folkehelseinstituttet.

Det er særlig i fylkene Østfold, Oslo, Oppland, Rogaland og Sogn og Fjordane mye av økningen i fjor ble registrert.

Mer fra Dagsavisen