Nyheter

Angrepet av hund

Går hunden din til angrep på andre dyr eller mennesker, kan hunden i ytterste konsekvens bli avlivet. Høyesterett avsa denne uken en dom hvor politidirektoratets vedtak om å avlive en hund ble kjent gyldig. Vedtaket hadde også vært til behandling i tingrett og lagmannsrett.