Nyheter

Hjelp til et bedre liv

Tone Lise A. Hjørnevik har startet opp som klinisk ernæringsfysiolog på Ørebekk, hvor hun hjelper både syke og friske mennesker med kosthold.