«Monica Bjørnvig – en fagorganisert uten sikring?»

LEDER: Arbeidskonflikten som endte i Fredrikstad tingrett ble en skrape til Fredrikstad kommune for mangelfull opplæring. Men hvorfor støttet ikke Fagforbundet sitt medlem? spør Tomm Pentz Pedersen i lørdagens leder.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig 

 

I Fredrikstad tingrett 29. oktober ble Fredrikstad kommune dømt til å betale Monica Bjørnvig 395.000 kroner i erstatning, oppreisning og saksomkostninger. Oppsigelsen ble erklært ugyldig. Dommen ble enstemmig – i saken hvor arbeidskonflikten besto av samarbeidsvansker mellom Bjørnvig og den daværende avdelingslederen i kulturseksjonen. Bjørnvig fikk fullt medhold og vant saken.

Meninger Rødt Fredrikstad: «Kokka vant over kommunen»

Hovedpunktene i saken omhandlet «renhold på kjøkkenet» og «samtaler med seksuelt innhold.» Rettens oppfatning var at det etter bildebevis sannsynliggjorde at Bjørnvig hadde mangelfulle renholdsrutiner. Rettens konklusjon ble at Bjørnvigs mangelfulle renholdsrutiner skyldes manglende opplæring og oppfølging fra arbeidsgivers side.

Bjørnvig benektet heller ikke at hun hadde fått spørsmål av seksuell-art fra ungdommer i klubben. Igjen ble det stilt spørsmål om arbeidsgiver ga adekvat opplæring med hensyn til rollefor­delingen, herunder at hennes rolle utelukkende er på kjøkkenet. Konklusjon: usaklig oppsigelse, og dermed ugyldig.

Mens den oppsagte kokken Monica Bjørnvig ventet på å få prøvd sin sak fikk hun informasjon om at kommunen har ansatt en ny kokk i hennes stilling. Det er ikke annet enn å gi full tilslutning til advokat Arild Karlsen uttalelse: – Dette ville aldri kunnet skje i privat sektor.

Les også: Fredrikstad kommune ansatte ny kokk før dommen falt i Monicas favør (Demokraten+)

I en fortvilt situasjon med varsel om oppsigelse i hånda oppsøkte Bjørnvig naturlig nok hovedtillitsvalgte. Overraskende fikk hun ingen støtte. Fra vårt ståsted ser det ikke ut til at Fagforbundet løftet en finger for sitt medlem. Forbundet var heller ikke til stede i rettssaken. Vi stiller også et stort spørsmålstegn ved tillitsvalgtes flere hatter – det er fort gjort å gå i «arbeidsgiver-modus» når man både skal bekle rollen som hovedtillitsvalgt og sitte i formannskapet, bystyret – og i styret for Frevar.

Les også: Frp og LO advarer Fredrikstad kommune mot varsler-anke (Demokraten+)