«Kokka vant over kommunen»

Bjørnvig-saken viser til fulle at det er tid for storrengjøring i Fredrikstad kommunes personalavdeling, skriver varslingsgruppa til Rødt Fredrikstad.

Geir Olav Adolfsen, Rune Bård Hansen og Terje Syversen
Rødt Fredrikstad ved varslingsgruppa

 

Monica Bjørnvig, ansatt som kokk på en fritidsklubb i Fredrikstad vant fram mot alle odds en knusende seier i tingretten mot kommunen. På tross av å ha mektige motspillere mot seg fikk Bjørnvig medhold på alle punkter som en usaklig og ugyldig oppsigelse. Hvorpå kommunen er pliktig til å betale erstatning, saksomkostninger osv. og gi ansettelse for ny stilling.

Les også: Varsleren Monica med knusende seier over kommunen (Demokraten+)

Går vi litt i sømmene i saken er det ikke fritt for å se noe av et liknende mønster som pågikk mot tidligere varslere i deres saker. Men her er det mer tydeligere spor. Virksomhetsleder valser opp, med full ryggdekning av personalsjef, og til slutt en fagforeningsleder som bivåner det hele. Maktmekanismer virker utrolig samkjørte for å «knekke den lusa», som står på «kjøkkengulvet» som intet ante.

En skal ikke ha stor innlevelsesevne for å skjønne hvilken belastning den ansatte har vært utsatt for i det skjulte trykket som lå i lufta før oppsigelsen ble et faktum. Bjørnvig har våget det som andre innen samme etat ikke har greid – tok opp kampen til forsvar av sine rettigheter. Gratulerer med seieren for ny stilling Monica!

Bjørnvig- saken viser en grunnleggende mangel på åpenhet fra ledelse til ansatt. De forelå ingen instruks eller retningslinjer til stillingen verken for ansvar- og arbeidsforhold utenom kokkefaget, ei heller for opplæring og oppfølging, med unntak av et tilfelle hvor ansatt av ledelse ble korrigert for forbedring av hygienerutiner i miljøet. Andre påstander ble av retten avvist som følge av uklarhet og mangel på retningslinjer og informasjon fra ledelsen.

Vi har i varslersaken sett tilsvarende personalbehandling som i Bjørnvig-saken; Hemmelige og udokumenterte møter, ofte i muntlig fortellertradisjon, bak de ansattes rygg for å starte og provosere fram oppsigelsesprosesser. I prosessene har man brukt maktapparatet med kommuneadvokat , HMS-avdeling og hundretusenvis av kroner til KS-advokat. I tillegg har disse fremgangsmåtene blitt benektet i årevis helt til det motsatte har blitt bevist.

I følge rettsdokumentene var foruten kommunens advokat, personalsjef Kirsti Strand Aune som førte kommunens partsforklaring. I tillegg til en rekke mellomledere som var deres vitne. Ingen fra fagforening var tilstede.

Tidligere har ledelse i kommunalforening av Fagforbundet opptrådd usynlig i tidligere arbeidskonflikter som varslingskomplekset. I dette tilfelle ble hovedtillitsvalgt for kulturetaten H. Dubec direkte oppsøkt av Bjørnvig. Hun stod dønn aleine med varsel om oppsigelse i hånda, og trodde hun hadde kommet til riktig dør for å få hjelp. Men der var det ingen støtte fra hovedtillitsvalgt å hente fortelles det. Et magert råd ble gitt ved å be Bjørnvig å si fra seg stillingen.

Les også: Frp og LO advarer Fredrikstad kommune mot varsler-anke (Demokraten+)

Det er fristende å spørre hvem side denne sentrale tillitsvalgte står tar i en slik grov arbeidskonflikt fra arbeidsgiver? Vil vi bli spurt, er svaret: I praksis har fagforeningens hovedtillitsvalgt gått så langt og støttet opp under personalavdelingens klanderverdige håndtering av saken ved å be henne om å si opp! 

Sjøl om denne saken skjedde noen måneder tilbake, og det har oppstått en nytt Rødgrønn posisjon i kommunen, er denne triste oppsigelsen et uttrykk for at «gamle synder» blir gjentatt fra arbeidsgivers hold og deres medsammensvorne. Denne ukultur på ledernivåer må feies vekk og forhold til ansatte og deres arbeidsvilkår må drastisk forbedres. I samarbeidsavtalen til Rødgrønt flertall som er inngått utheves det at: «Trepartssamarbeidet er bærebjelken i arbeidslivet og forutsetningen for utviklinga av gode tjenester og arbeidsplasser. Dette krever bred medvirkning, involvering og tillit til de ansatte».

For å oppnå nettopp gode arbeidsvilkår og arbeidsmiljøer for de ansatte må politisk og administrativ ledelse kjenne sin besøkelsestid, rydde opp og ettergå personalavdelinga slik at den opptrer habilt og troverdig, og fri for tvil og mistanke om kameraderi og subjektive hensyn i personalsaker. Bjørnvig-saken viser til fulle at det er tid for storrengjøring i Fredrikstad kommunes personalavdeling. Likedan må en forlange at fagforeningsledelser må vise aktivt at de står på arbeidstakere og ansattes side, og slutte å løpe ærend for den andre sida av bordet.