«Ikke sett på bremsen for Intercity i Østfold»

Effektiv samferdsel fremmer vekst og omstilling. Hele vårt velferdssamfunn er bygd på bedrifter som skaper verdier. Forsinkelser og uforutsigbarhet hindrer derfor vekst og verdiskaping, skriver regiondirektør i NHO, Nina Solli.

Nina Solli
regiondirektør i NHO Viken Oslo

Stortinget har vedtatt at Intercity med dobbeltspor mellom Oslo og Fredrikstad skal stå klart i 2024, samt være ferdig til Sarpsborg i 2026. Nå skrotes de opprinnelige planene. Det hersker full forvirring om hva som nå skjer med dobbeltsporet i Østfold. Næringslivet i regionen tåler ikke flere utsettelser. Bedriftene forventer at Stortingets vedtak følges opp.

Samferdselsministeren kan ikke lenger bekrefte at innbyggerne og bedriftene i Østfold får det togtilbudet de ble lovet. Bane NOR mener kostnadene for å få gjennomført Intercity har økt fra 8 milliarder til 28 milliarder kroner. For bedriftene er uforutsigbarheten vanskelig å leve med. De må kunne stole på vedtak som er fattet i Stortinget og på at gjennomføring i tråd med tidsplanen.

Debatt: «Vi trenger ikke lyntog – det holder med et «billig» hurtigtog på «normale» skinner»

Effektiv samferdsel fremmer vekst og omstilling. Hele vårt velferdssamfunn er bygd på bedrifter som skaper verdier. Forsinkelser og uforutsigbarhet hindrer derfor vekst og verdiskaping. Intercity vil binde Østlandet sammen til ett stort arbeidsmarked. Dette vil også skape et sunnere boligmarked da det blir lettere å bo og arbeide hvor man vil. Å utelate en av regionens mest folkerike områder er derfor uakseptabelt. En annen konsekvens er at byutviklingen i de tre Østfold-byene setter på hold. Det skaper uforutsigbarhet for bedrifter i sentrum, for entreprenører og byutviklere.

Dobbeltspor i Østfold vil bidra til at vi får en mer effektiv jernbane fra Norge til Europa. Gode togforbindelser mellom storbyer er en selvfølge i de fleste land i Europa, men dessverre ikke mellom Norge og Sverige. Dobbeltsporet vil styrke bedriftenes konkurransekraft.

Les også: – De kan ikke få gjort mer skade enn dette (Demokraten+)

At store samferdselsprosjekter blir dyrere enn antatt er dessverre ikke uvanlig. Vi har forståelse for at samferdselsministeren og Bane NOR nå ser på hvor de kan spare penger. Samtidig må ikke de nye vurderingene forsinke prosjektet. Det blir en vanskelig, men nødvendig øvelse. Vi har ikke råd til å mislykkes. 

Fikk du med deg denne Demokraten-lederen? «Kommer det som en overraskelse at det er dårlige grunnforhold i Nedre Glomma?»