Fredrikstad-kvinne (86) sendt til Halden for sykehjemsplass

I mangel på ledige korttidsplasser i Fredrikstad ble den 86 år gamle, sterkt pleietrengende Østsiden-kvinnen sendt til Iddebo i Halden. – Vi er sønderknuste, sier ektemannen (89) som kjører åtte mil hver dag for å besøke kona si.

Av Arne Børresen

Mangelen på sykehjemsplasser merkes for fullt i Fredrikstad etter at det de siste årene er lagt ned flere eldreinstitusjoner. Nå må kommunen henvende seg til andre Østfold-kommuner for å få hjelp.

LES OGSÅ: Fredrikstad på sykehjemsbunnen (Demokraten+)

– Helt uakseptabelt

– Jeg synes det er helt uakseptabelt at jeg i en alder av nesten 90 år må kjøre henimot åtte mil i mørke og regn for å se kona mi, som jeg har delt livet med i nesten 70 år. Var det slik eldreomsorgen skulle bli? Nei, dette er en situasjon jeg nesten vil kalle uutholdelig, sier ektemannen, som helst vil slippe å stå fram med navn og bilde i avisa.

– Det vil bare bli enda en belastning. Og det har jeg ikke ork og krefter til nå, forteller mannen til Demokraten bare en time etter at kommunaldirektør Jon Erik Olsen i Helse- og velferdseksjonen bekreftet overfor politikerne, under torsdagens budsjettpresentasjon på Litteraturhuset, at kommunen nå kjøper seg korttidsplasser i andre kommuner.

Brukket rygg og blodforgiftning

Det var torsdag 17. oktober at det eldre ekteparet på Østsiden fikk erfare hvordan det står til med sykehjemsdekningen i Fredrikstad kommune. De siste åtte åra er det kun bygget 20 nye sykehjemsplasser, samtidig som befolkningen har økt med nesten 6.000 innbyggere.

– Kona skulle utskrives fra sykehuset på Kalnes etter et 18 dager langt opphold for så å bli tilbakeført til egen kommune. Hun kom inn på sykehuset med brukket rygg og fikk under oppholdet også påvist blodforgiftning. Men Fredrikstad hadde ikke en eneste korttidsplass å tilby. Også på sykehjemmene var det helt fullt. Dermed kom beskjeden om at hun skulle sendes til omsorgssenteret Iddebo utenfor Tistedal i Halden. Jeg trodde knapt mine egne ører, sier ektemannen fortvilet. 

– Hva tenker du om at kona er en såpass lang biltur unna?

– Ja, hva skal jeg tenke? Jeg har jo ikke noe annet valg enn å forsøke å komme meg bortover hver dag. Jeg har riktig nok to døtre som hjelper meg. Og takk for det. Men så langt har jeg reist seks ganger alene til Tistedal.

– Hvor lenge skal dette fortsette?

– Det vet vi ingenting om. Det eneste vi vet er at tildelingskontoret har såkalte prioriteringsmøter hver mandag. Jeg håper bare å få henne hjem til Fredrikstad og til en korttids- eller langtidsplass her så fort som mulig. Det kan jo ikke fortsette sånn, sier 89-åringen bestemt.

– Vill prioritering

En av ekteparets to døtre føler en håpløshet hun synes det er vanskelig å beskrive med ord:

– De som styrer byen vår er mer opptatt av Tall Ships Races og Røkke-tårnet enn av det som virkelig betyr noe når du er blitt så syk og gammel at du ikke kan klare deg selv. Vet egentlig politikerne hva de gjør når de må be andre kommuner flere mil unna om å ordne opp for seg? Og hva med de pårørende? Skal man forvente at folk som drar seg mot 90 og 100 år skal måtte reise rundt, slik vår far nå er dømt til å gjøre? Det er noe riv ruskende galt når sykehjemmene i Onsøy og i Borge rives og legges ned, samtidig som de eldre henvises til Tistedal, poengterer dattera oppgitt.

MENINGER: «I stedet for å bygge sykehjem og omsorgsboliger skal Arena Fredrikstad bygges – til 800 mill.»

Ordføreren: – Bedre enn ingenting

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) kjenner ikke til den konkrete saken. Han kjenner imidlertid til at kommunen leier korttidsplasser i andre kommuner i Østfold:

– Jeg har hørt at vi har leid i Råde, men ikke i Halden.

– Hva synes du om at en person på 89 år må reise til Tistedal for å se ektefellen fordi Fredrikstad kommune mangler sykehjemskapasitet?

– Det er selvsagt beklagelig. Vi skal jo til enhver tid ha god nok kapasitet selv. Men så kan det være topper vi ikke klarer å ta av selv. Men jeg tenker jo også at det er bedre å få en plass i Halden kommune enn ikke å få noen plass i det hele tatt, poengterer Nygård.

– Har politikerne gitt grønt lys for at kommunen leier institusjonsplasser andre steder i fylket?

– Dette er ikke et forhold som krever politiske vedtak. Det er dessuten bare i ekstraordinære situasjoner vi må be andre kommuner om hjelp, understreker ordføreren.

– Uverdig og skremmende

Bjørnar Laabak, Frps gruppeleder, sier han føler med ekteparet fra Østsiden og familien deres:

– Dette er både skremmende og uverdig. Det er ikke en slik eldrepolitikk vi skal ha. Men sånn går det når Ap-regimet slutter å bygge nye sykehjemsplasser samtidig som befolkningsveksten er sterkt økende. Jeg må virkelig si jeg føler med den gamle mannen som skal sitte bak et ratt i mørket høst- og vinterkvelder for å besøke kona langt borte i Tistedal. Dette er bokstavelig talt sykt, mener en alvorlig Laabak.

– Er du orientert om dette samarbeidet Fredrikstad har med andre kommuner?

– Jeg stilte spørsmål om vi kjøper eller leier plasser i andre kommuner i det siste møtet i helse- og velferdsutvalget. Bekreftelsen fikk jeg og alle de andre politikerne på dagens budsjettmøte, forklarer Bjørnar Laabak.

Har kjøpt fire plasser

På spørsmål om hvor om hvor mange sykehjemsplasser Fredrikstad kommune nå leier av andre kommuner i fylket, svarer kommunaldirektør Jon Erik Olsen (bildet) i Helse- og velferdsseksjonen slik på en e-post til Demokraten:

Jon Erik Olsen, kommunaldirektør for helse og velferd, orienterte torsdag politikerne i Fredrikstad om at kommunen har skaffet fire sykehjemsplasser i Halden som følge av sprengt kapasitet. (ARKIVFOTO)
Foto: ERIK WIGGO LARSEN – De siste månedene har ikke kommunen kunnet ta imot alle pasienter som er definert som utskrivningsklare fra sykehuset. Det er stort press på institusjoner og hjemmetjeneste. Det har medført at vi over tid har hatt overliggere på sykehuset, noe som igjen er uheldig for situasjonen der. Vi samhandler tett med sykehuset for å finne løsninger ut fra situasjonen. Et av tiltakene har vært å kjøpe ledige plasser i andre omliggende kommuner. Vi har denne uka kjøpt fire plasser i Halden kommune. I tillegg har vi opprettet ekstra senger i egne institusjoner, skriver Olsen og legger til:

– Vi har forståelse for at det å få korttidsplass utenfor egen kommune kan oppleves negativt, men vi har sett det som nødvendig å kjøpe plasser ut fra situasjonen vi har stått i. Fredrikstad kommune har satt ned en arbeidsgruppe som ledes av stab Helse og velferd, som på oppdrag fra kommunaldirektøren gjennomgår pasientflyten i kommunen og vil foreslå nødvendige endringer og tilpasninger i tjenestene, opplyser kommunaldirektøren.