Kultur

Lekkasje fra revidert nasjonabudsjett: ØIT tildeles 1,7 millioner kroner

I følge en lekkasje fra revidert nasjonalbudsjett tildeles Østfold internasjonale teater (ØIT) 1,7 millioner kroner.

ØIT har i flere år jobbet med et spesielt fokus på demokrati og medborgerskap i både et lokalt og et internasjonalt perspektiv. Det har ikke gått upåaktet hen i maktens korridorer.

– Å bli tildelt en så stor sum, er vi kjempeglade for. Vi er enormt takknemlige for at arbeidet vårt anerkjennes på nasjonalt nivå, og for at vi har en så god dialog og samarbeid med eierne våre i Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune, som har bidratt sterk til å fremme vår sak. Nå blir det mer scenekunst på alle Østfoldinger, sier teatersjef i ØIT, Thomas Østgaard.

Også ordfører i Fredrikstad, Siri Martinsen, er begeistret for tildelingen.

– Den spesielle jobben de har gjort med å løfte fram demokrati og medborgerskap for unge, er helt spesiell. Kunst er viktig for demokratiet, og frihet er ikke gratis og ikke noe vi skal ta for gitt. Jeg tenker spesielt på det i dag, ettersom det er 8. mai og frigjøringsdagen, sier Martinsen.

Økt tilbud

Ettersom nyheten er såpass fersk, vet ikke teatersjef Østgaard helt ennå hvordan midlene skal fordeles i praksis.

– Jeg fikk beskjeden om dette sent i går kveld. Dette er absolutt ikke småkroner, og betyr mye for oss. Hva det betyr for oss i praksis, kan jeg ikke si nøyaktig før vi har utredet året nærmere. Men generelt vil vi øke tilbudet og få mer kunst ut til folket, sier Østgaard.

Denne uken er Østfold Internasjonale Teater på Gjerdrum med prosjektet In Search of Democracy 3.0 og snakker med barneskoleelever om hva de savner i området sitt, og hva de ønsker seg å ha i Gjerdrum i fremtiden.

– Disse ønskene blir til illustrasjoner i A1-format, som stilles ut og sendes inn til kommunen. På den måten forsøker vi å bidra til at andre kan få et inntrykk av hva barna ønsker seg, og at stemmene deres blir løftet fram i planleggingen av fremtidens Gjerdrum.

Denne uken har ØIT også tre internasjonale kunstnere i residens (ungarske Eva Bubla, belgiske Johannes Bellinkx og danske Nana Francisca Shottländer) som skal jobbe i Fredrikstad det kommende året, som del av det EU-støttede prosjektet (UN) COMMON SPACES.

Flere blir hørt

Satsingen på Østfold-teateret har også en spesiell betydning for Fredrikstad-innbyggerne, tror ordføreren.

– Vi er en kommune med utfordringer når det kommer til levekår. Før min tid har det vært jobbet iherdig for å få et regionalt teater hos oss, og det er fantastisk godt at vi nå blir sett og hørt. Viktigheten av å ha et godt kulturtilbud til alle, i vår region med de utfordringene vi har, er ekstra stor. Nå kan flere være med, sier Martinsen.

In Search of Democracy 3.0. ble også arrangert i under Kulturnatt i Fredrikstad i 2022, der alle var velkomne til å bidra med sine ønsker til den nye bydelen og å få sine ideer illustrert av tegnerne i kunstprosjektet. In Search of Democracy 3.0 er en interaktiv installasjon der dyktige illustratører venter på innbyggerne skal fortelle dem om sine ideer for fremtidens samfunn. Disse blir nedtegnet i form av en illustrasjon i størrelse A1, som umiddelbart stilles ut i installasjonen. Gjennom In Search of Democracy 3.0 fremmes et stort mangfold av stemmer på en umiddelbart tilgjengelig måte, skriver ØIT på sine nettsider.

---

Østfold internasjonale teater

  • Østfold Internasjonale Teater (ØIT) er ett av tre institusjonsteatre i Viken. Teateret holder til i moderne lokaler på “Værste” i Fredrikstad, og produserer og formidler profesjonelle scenekunstproduksjoner til hele regionen, med hovedvekt på Østfold-området
  • ØIT jobber med forestillinger basert på ny dramatikk og tverrfaglige samarbeid. Mange av deres produksjoner baserer seg på grundig research som involverer lokalt publikum
  • Teatret har en egen satsing på stedsspesifikk scenekunst og kunst i offentlig rom. Det betyr at du vil kunne oppleve mange av våre produksjoner utenfor den tradisjonelle teaterscenen
  • Siden 2014 har teatret vært eneste norske partner i nettverket IN SITU – European Platform for Artistic Creation in Public Space
  • ØIT eies av Viken fylkeskommune (49,5 %), Fredrikstad kommune (49,5 %) og Sarpsborg kommune (1 %)

Kilde: ØIT

---Mer fra Dagsavisen