Kultur

Flystyrten som splittet sambygdingene på Vesterøy – blir teater i 2023

Årets forestilling i Brottet Amfi på Hvaler er i rute. Men allerede nå har Hans-Petter Thøgersen og Paul Henriksen startet forberedelsene til neste års musikkteater.

I over 15 år har oppsetningene i Brottet Amfi på Spjærøy gledet både fastboende, hyttefolk og tilreisende – og gitt kulturarenaen stor anerkjennelse. Sommerens forestilling «Lysglimt i mørke» handler om Hvaler-losenes modige innsats.

Krigsårene på Hvaler

Manusforfatter Hans-Petter «Thøger» Thøgersen ligger ikke på latsiden. Før årets forestilling har hatt premiere er han i gang med neste års oppsetning. Research og intervjuer gjennomføres i samarbeid med kulturvernforeningens leder, Paul Henriksen.

– Det stemmer, vi eller rettere sagt Hans-Petter Thøgersen, er tidligere i gang enn vanlig. «Krigen på Hvaler» skal først settes opp i Brottet i 2023. Han intervjuer nå personer som har familiehistorie fra krigsårene, forteller Henriksen.

– Foreløpig har «Thøger» intervjuet to kvinner og tre menn. Hvor mange det kan bli vet jeg ikke helt, men foreløpig er det kun en til på lista. I tillegg har en dame tatt kontakt og fortalt at hun har en del brev som hennes mor skrev under krigen da hun bodde på gården Putten på Kirkøy, Ditlef Simonsens gård. Det blir spennende å se hva disse brevene kan inneholde, siden dette jo var en sosial gruppe som skilte seg ut på Hvaler, men som også hadde innflytelse og ressurspersoner i kraft av sin rederivirksomhet og nettverk. Oppsummert har vi nok ikke fått så mye nytt stoff, men et utvidet bilde av det vi allerede har hatt noe kunnskap om. Jeg tror mange som kommer på forestillingen i 2023 vil få ny kunnskap om rollen det lille kystsamfunnet Hvaler hadde under disse utfordrende årene.

Vet vi for lite om krigsårene på Hvaler?

– Ja. Generelt tror jeg nok at folk, og spesielt yngre mennesker, vet lite om hvordan krigen artet seg på Hvaler. Nå var heldigvis ikke Hvaler en stor krigsskueplass, men også her ute var det fem år med okkupasjon og illegalt arbeid. Blant annet knyttet til losing av flyktninger i åpen sjø fra Vesterøy, hvor losene møtte svenske fiskere og fikk levert flyktningene over sundet mellom Søndre Sandøy og svenskelandet, sier Paul Henriksen og legger til:

– Ellers hører hverdagshistoriene med knyttet til beslag blant annet av skolebygg, barns lek for å skyte ned tyske fly og husmora som syntes synd på de unge tyskerne som ekserserte i kulda, og som strikket votter til noen av dem. I tillegg vil flystyrten bli sentral, og alle fra Hvaler som seilte under krigen og ble torpedert.

Jan Arntzen (til høyre) er en av stifterne av det som i dag er Hvaler Kulturvernforening. Arntzen har en rik historie å øse av.

Splittet lokalsamfunnet

Flystyrten leder av Hvaler kulturvernforening referer til er det det tyske flyet som styrtet i ytre del av Guttormsvauen på Vesterøy i 1944. Hvor mange som overlevde flystyrten er Paul Henriksen usikker på, men redningsaksjonen skapte splittelse blant sambygdingene på Hvaler-øya.

– Antallet som var om bord i flyet vet jeg ikke helt eksakt, men jeg mener det var 22, og at elleve av disse ble reddet. Splittelsen i lokalsamfunnet gikk på at man ikke skulle ha reddet fienden. Denne holdningen kom nok spesielt fra folk som drev med losing av flyktninger, men dette var også noe bergingsmennene drev aktivt med. Mange av dem som reddet overlevende etter flystyrten hadde også med seg en holdning sjøfolk har i blodet – uansett skal man berge folk i nød.

Den amerikanske Dakotaen, som var beslaglagt i Østerrike av tyskerne, styrtet ved Guttormsvauen i 1944. Her malt av Dahle i 2019.

Støtte fra Sparebankstiftelsen

En tidlig start på arbeidet med neste års oppsetning i Brottet er takket være bevilgningen på 250.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Øremerket manus og musikk.

– Den økonomiske støtten gjorde at vi kunne starte tidlig med manuset, og ikke minst kan komponist Svein Gundersen starte arbeidet med å lage musikken til stykket langt tidligere enn vanlig. Min rolle i samarbeidet er som sagt å skaffe intervjuobjekter, og være med «Thøger» under intervjuene. Et spennende og lærerikt samarbeid, avslutter kulturvernforeningens leder på Hvaler, Paul Henriksen, som gir uforbeholdent skryt til manusforfatter Hans-Petter Thøgersen, komponist Svein Gundersen og regissør Ole-Hermann Gudim Lundberg:

– De burde fått Hvaler kommunes kulturpris for lengst. Med all respekt både for dem som skriver bøker eller på andre måter formidler kystens liv og historie. Men få, om noen, har formidlet Hvalers – og kystens historie til så mange som nettopp deres forestillinger.

I juli spilles forestillingen «Lysglimt i mørke 2022» i Brottet Amfi. Stykket er en videreutviklet versjon av forestillingen som ble framført i 2021. Handlingen tar for seg Hvaler-losenes innsats på stormfullt hav. På scenen står Bjørn Skagestad, Renate G. Larsen og Morten Gjerløw Larsen, i tillegg til aktører fra barne – og ungdomsteateret Brottungær.

På slutten av fjoråret kunne Hans-Petter Thøgersen og Paul Henriksen ta imot 250.000 kroner fra DNB Sparebankstiftelsen. Øremerket til produksjon av manus og musikk til neste års oppsetning: «Krigen på Hvaler». Her omkranset av Gro Agnalt og Øystein Undrum i DNB.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen