Fredrikstad får nesten 20 kilometer fylkeskommunal asfalt i 2020

I løpet av året skal Viken fylkeskommune legge ny asfalt på cirka 250 kilometer fylkesvei, og drøyt en tiendedel kommer Fredrikstad-distriktet til gode. Blant annet får Seppoveien kjærkomment nytt dekke.

I en pressemelding fra Viken fylkeskommune opplyse det at seks fylkesveistrekninger i Fredrikstad, og to i Råde vil få nytt dekke i løpet av 2020. Blant annet skal det legges 6.693 meter asfalt mellom Evenrød og Hauge på fylkesvei 381, altså Evenrødveien/Seppoveien.

Totalt får Fredrikstad 19.932 meter av de totalt 250 kilometrene med asfalt som skal legges på Viken-veiene i løpet av året, mens Råde tilgodeses med 6.929 meter. På Hvaler er det ikke planlagt nyasfaltering av fylkesveiene i år.

– Vi ber trafikantene være tålmodige, og ta hensyn til de som legger asfalt og de som dirigerer trafikken, sier Hilde Heieren, prosjekteringsleder for asfalt og veimerking i Viken fylkeskommune i pressemeldingen.

Videre opplyses det mye av asfalteringsarbeidet vil skje sent på kvelden og om natta, av hensyn til trafikksikkerheten. Arbeidene starter etter planen opp i mai, og varer til oktober.

Disse fylkesveistrekningene i Fredrikstad og Råde får ny asfalt:

  • Fv. 109 Glemmen Nord - Råbekken, 520 meter
  • Fv. 381 Evenrød - Hauge, krysset ved fv. 112, 6.693 meter
  • Fv. 388 Jernbanebru - Bjørnengveien, 330 meter
  • Fv. 1082 Huseby, krysset ved fv. 116 - Holmesvingen, krysset ved fv. 116, 5.529 meter
  • Fv. 1094 Manstad vest - Skjæløy, 1.860 meter
  • Fv. 1104 Stedsskilt Slevik - Kjenne, 5.000 meter
  • Fv. 118 Åsgård - Karlshus, 3.060 meter
  • Fv. 1086 Enebekk, krysset ved fv. 110 - Åkeberg, krysset ved fv. 118, 3.869 meter

Foto: Tomm Pentz Pedersen

Evenrødveien/Seppoveien er en av fylkesveistrekningene i Fredrisktad som får et etterlengtet nytt lag med asfalt i løpet av 2020. Foto: Tomm Pentz Pedersen