Debatt

Bymiljølista støtter lærerne

Skal vi løse tillitskrisen må det gjøres grep, både lokalt og nasjonalt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er en alvorlig og vedvarende tillitskrise mellom Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) og lærernes organisasjoner. Det må vi erkjenne, uavhengig av hva vi måtte mene om ulike yrkesgruppers lønnskrav.

Allerede høsten 2014 uttalte daværende Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen bekymring for en langvarig tillitskrise mellom lærerne og KS. Han fikk rett, og 8 år senere er ikke situasjonen noe bedre. Etter at Regjeringen besluttet tvungen lønnsnemnd høsten 2022, har tillitskrisen eskalert. I det lange løp er det barna som taper på dette.

Jonas Qvale i Bymiljølista ønsker seg et forbud mot all privat bruk av fyrverkeri.

På generelt grunnlag bør politikere være forsiktig med å engasjere seg i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.

Samtidig må vi ta innover oss at en legitim arbeidskamp etter arbeidslivets spilleregler ble avsluttet politisk i form av tvungen lønnsnemnd. Videre er KS politisk styrt, og det er lokalpolitikerne som skal gi KS sitt mandat.

I det perspektivet har også vi lokalpolitikere et ansvar. Det er begrenset hva vi i Bymiljølista kan gjøre konkret for å løse tillitskrisen, men vi kan sende noen tydelige signaler lokalt:

  • Bymiljølista er kjent med at det kan være tariffstridig å endre virkningsdato for ny hovedtariffavtale. For medlemmer i Skolenes Landsforbund, Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet ble virkningsdatoen satt til 27. september. Det betyr at Fredrikstad kommune sparte forventet lønnsøkning i perioden 1. mai – 26. september.
  • Bymiljølista er like fullt kjent med at KS og lærerorganisasjonene er enige om med at det finnes handlingsrom dersom man ønsker å bruke de sparte lønnsmidlene på de arbeidstakerne de egentlig var tiltenkt. Man kan bruke andre bestemmelser i Hovedtariffavtalen, for eksempel 4.2.3 Beholde og rekruttere.
  • Bymiljølista er kjent med at Fredrikstad kommune i sitt 2022-regnskap har tatt høyde for at virkningsdatoen kunne bli 1. mai.
  • Bymiljølista mener det er urimelig at en kommune som allerede har varslet et regnskapsmessig mindreforbruk i hundremillionersklassen skal spare ytterligere millioner på de ansattes legitime arbeidskamp.
  • Bymiljølista mener at solide fagforeninger og et godt partssamarbeid er viktig, spesielt i de krevende omstillingene kommunen nå står foran. En situasjon der de uorganiserte tjener lønnsmessig på kamper tatt av fagforeningene er bekymringsfull.
  • Bymiljølista mener at det viktigste i barnehagen og skolen er god bemanning, kompetente lærere og gode rammer for individuell oppfølging. Skal vi lykkes med det, trenger vi motiverte ansatte som føler seg verdsatt.
  • Bymiljølista tar Fredrikstad kommunes verdigrunnlag (Modig, Engasjert, Romslig, Kompetent) på alvor, og signaliserer med dette at vi vil støtte enhver løsning som gjør at kommunens sparte lønnsmidler tilfaller de lærerne i barnehage og skole som midlene faktisk var tiltenkt.

Skal vi løse tillitskrisen, så må det gjøres grep, både lokalt og nasjonalt. Dette er vårt lille bidrag i det arbeidet.

Mer fra: Debatt