Debatt

Kommunale bygg og vedlikehold

Det er en gåte hvorfor Arbeiderpartiet og de andre posisjonspartiene i Fredrikstad kategorisk nekter å prøve ut Drammens suksessoppskrift.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Til stor glede for alle i Fredrikstad kan vi se frem til åpningen av Helseparken Onsøyheimen. Fredrikstad kommune har investert i underkant av 550 millioner kroner i et godt tilrettelagt bygg. De som skal bo og jobbe her, er omgitt av tekniske hjelpemidler, miljøvennlige materialer, rolige farger og sunt inneklima.

Slik ønsker vi at hverdagen skal være for alle som oppholder seg i kommunens bygninger. Dessverre er det ikke slik, og jeg vil med hånden på hjertet si at kommunens politikere har gjort en svært dårlig jobb med å ta vare på kommunale bygninger.

Hvor mange millioner som er sløst bort fordi investeringene ikke er tatt vare på, finnes det ingen god oversikt over. Vedlikehold koster penger, men de fleste har erfart at det å ta igjen vedlikeholdsetterslep er langt dyrere.

I regi av Kommunens sentralforbund deltar Fredrikstad kommune, sammen med de ti mest folkerike kommunene i Norge, i et samarbeid hvor hensikten blant annet er å utveksle erfaringer om gode løsninger og aktuelle problemstillinger.

I et uformelt mesterskap i vedlikehold av egen eiendom vant Drammen kommune. 90 % av kommunes eiendomsmasse har liten eller bare svak slitasje. Hva gjør Drammen for å oppnå dette resultatet?

Miljø – og eiendomsleder Geir Andersen i Drammen uttaler på KS sine nettsider: «Lykken for oss er et internt husleiesystem i kommunen, som sikrer nok penger til vedlikehold av eiendommene våre. Dermed er det forutsigbart hvor mye penger vi har.»

Det er en gåte hvorfor Arbeiderpartiet og de andre posisjonspartiene i Fredrikstad kategorisk nekter å prøve ut Drammens suksessoppskrift. I stedet skyver en problemet foran seg mens forfallet øker.

På vegne av Høyre kan jeg love at verdiene skal forvaltes langt bedre enn hva de som styrer i dag har klart, dersom vi vinner høstens kommunevalg.

Mer fra: Debatt