Debatt

Nye Østfold som Fairtrade-fylke

Vi må bruke innkjøpsmakta til å tenke globalt og handle lokalt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nylig var jeg så heldig å få delta på 20-årsjubileet til Fairtrade Østfold, en frivillig organisasjon som arbeider for at bønder og arbeidere i utviklingsland skal ha anstendige arbeidsforhold og mer rettferdige handelsbetingelser.

Bærekraftig handel er en viktig forutsetning for at verden skal nå sine bærekraftsmål nedfelt av FN. Handel er en grunnleggende drivkraft for fattigdomsbekjempelse, og den internasjonale merkeordningen Fairtrade bidrar til økt markedstilgang for Fairtrade-produsenter og at vi som forbrukere og virksomheter kan ta bærekraftige valg.

Håvard Osflaten, 2. kandidat til fylkestinget for Østfold SV.

Kommunene og fylkeskommunene er store og viktige innkjøpere. Dersom de setter klare krav til at varer de kjøper skal bestå av Fairtrade-varer, vil dette være viktige bidrag for bedre handelsbetingelser, tryggere arbeidsforhold og en mer bærekraftig jordbrukspraksis for småskalabønder og arbeidere i land i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Vi må bruke innkjøpsmakta til å tenke globalt og handle lokalt.

På jubileumsmarkeringen til Fairtrade Østfold ble Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Moss fremhevet som de fire Fairtrade-kommunene vi per i dag har i Østfold. De bidrar aktivt til å oppnå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Fram til sammenslåingen av Østfold, Buskerud og Akershus i 2020 var også Østfold fylkeskommune et Fairtrade-fylke. Faktisk var Østfold det første fylket i landet som ble dette i 2015. Det er vi stolte av!

Når vi nå endelig får Østfold tilbake som eget fylke i 2024 mener Østfold SV vi må ta oppfordringen fra Fairtrade Østfold om å søke om å bli Fairtrade-fylke igjen. Vi må ta ansvar som en større innkjøper og bruke vår innkjøpsmakt i positiv forstand ved å kjøpe inn for eksempel kaffe, te og bananer merket Fairtrade.

Slik kan nye Østfold fylkeskommune bidra aktivt til å stoppe klimaendringene, bekjempe fattigdom og bedre arbeidsvilkårene og rettighetene til arbeiderne i utviklingsland.

Mer fra: Debatt