Debatt

Nei til salg av fellesskapets verdier

Vi har ikke lyst til å selge bygg som er fylt med aktivitet og frivillighet, slik som Det hvite hus på Sellebakk, og Lisleby samfunnshus.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I fjor høst presenterte regjeringen ved Jan Christian Vestre statens eierskapsmelding. Den forteller oss blant annet hvilke selskaper staten eier, hvorfor vi eier dem og hvilke mål regjeringen har som eier.

Arbeiderpartiet mener at statlig og offentlig eierskap er viktig for å sikre at blant annet naturressursene våre kommer folk til gode. Det har vært en av suksessoppskriftene i norsk historie. Vi har et statlig oljefond som skal sørge for at oljepengene våre forvaltes og gir muligheter for oss, og kommende generasjoner. Staten Norge eier en rekke selskaper som sammen sysselsetter flere hundre tusen mennesker og skaper overskudd som sørger for at vi har mer penger å bruke på velferdstjenester, blant annet.

Rune Fredriksen, leder i Fredrikstad Arbeiderparti.

FrP foreslår nå et storsalg av selskaper som er eid av fellesskapet. De foreslår blant annet at staten skal selge seg ut av Posten, Vinmonopolet, en rekke teater, Vy og flere selskaper knyttet til tog og jernbane for å nevne noe.

I tillegg vil de oppheve spillmonopolet og avvikle Norsk Tipping. Det er det siste idretten, kulturen og frivilligheten trenger. Overskuddet fra Norsk Tipping blir delt ut til idrett, kultur og samfunnsnyttige formål. I fjor tilsvarte det over tre milliarder kroner som ble delt ut bare til idretten og kom flere tusen utøvere – særlig barn og unge til gode. Det vil FrP altså ha slutt på.

Det er de samme tonene vi ser fra borgerlig side i Fredrikstad hvor de ved flere anledninger har foreslått at vi skal selge aksjene i Fredrikstad Energi. Sist i formannskapsmøtet 2. februar foreslo Høyre å gjennomføre verdivurderinger av aksjer og eierposisjoner i Fredrikstad Fjernvarme AS og Østfold Energi AS for å legge grunnlag for en sak om mulig salg. Det var FrP og KrF enige i.

I Fredrikstad skal vi nå finne 300–400 millioner kroner ved å blant annet selge unna bygg kommunen ikke bruker. Fredrikstad Arbeiderparti mener at vi må gjøre en nærmere vurdering på hvilke kommunale bygg som skal selges. Det er fordi at det faktisk er aktivitet i flere av byggene våre, selv om det ikke er kommunen selv som bruker det. Noen står helt tomme – og det er vi enige i at det er lurt å kvitte seg med. Men vi har ikke lyst til å selge bygg som er fylt med aktivitet og frivillighet, slik som Det hvite hus på Sellebakk, og Lisleby samfunnshus for å gi noen eksempler. Det stoler vi ikke på at Høyre og FrP vil ta med i sin vurdering.

Det har noe å si hvem som styrer!

Vi mener at vi må ta ansvar for selskapene vi har eierskap i, ikke bare legge hendene på ryggen og rope «Selg, selg, selg!» slik høyresiden gjør. Gjennom et aktivt eierskap kan vi sørge for muligheter for å skape og etter hvert hente ut verdier som kommer folk i Fredrikstad til gode i mange år fremover!


Mer fra: Debatt