Debatt

Hvordan står det til på Hvaler?

Åpenhet, meningsbrytninger og debatt styrker demokratiet, men det betinger en kunnskapsbasert debatt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Barbro Thorbjørnsen Bjørck og Øyvind Fjeldberg, Hvaler SV

Oppslag og omtale i ulike medier om Hvaler kommune har i de siste 2–3 årene hatt lett for å være negative. Man kan få inntrykk av at kommunen styres av folk uten peiling, og at det meste gjøres feilaktig eller mangelfullt.

Slik er det selvfølgelig ikke. Det er mye som går greit og fint på Hvaler.

Vi har en splitter ny, moderne skole. Bygninger med alternative klasseromsløsninger inviterer til ulike pedagogiske variasjoner, økt fleksibilitet og trivsel for barn, unge og ansatte. Den nye delen av bygningen varmes opp med jordvarme, energisparing på det beste i våre dager.  Skolen samler alle barn og unge i skolepliktig alder i kommunen, det gir noen barn lenger skolevei enn tidligere, men de pedagogiske – og sosiale fordelene er store. Barna er elever på en skole som setter av tid til elevens eget læringsarbeid i skoletiden og skolen er leksebevisst. Det betyr at lekser skal være pedagogisk godt begrunnet. Skolen samarbeider med skolekorps, idrettslag og kulturskolen, slik at trening og øvinger kan gjennomføres i SFO-tid, eller rett etter skolen. Barneskolen har gåavstand til fritidsklubb. Skolen får besøk av delegasjoner fra fjern og nær i landet vårt som ønsker å se og lære hvordan Hvaler barne- og ungdomsskole er bygd opp og organisert.

Du finner tre kommunale – og en privat barnehage her ute. Alle drives innenfor lovverkets bestemmelser om pedagogisk personell. Barnehagene er geografisk spredt, og sørger for at de minste skjermes for lang transport. Naturen på Hvaler er rett utenfor døra, og barna er stadig på turer i eget nærmiljø. Alle barnehagene har ledige plasser og løpende opptak, for fortsatt drift er det viktig at brukes.

Frivilligkoordinator er ansatt for å være et bindeledd mellom frivillige organisasjoner og kommunen. Frivilligheten er stor i kommunen, og sammen med kommunalt ansatte sørger de for innsamling og utdeling av mat, besøkstjeneste, transport, ulike trimtilbud, aktivitetsgrupper og kafédrift til glede for bygdas eldste. I siste formannskapsmøte fikk vi et nytt samarbeid på bordet, Hvaler badstuforening ønsker å få til en flytende badstue på Krokstrand. Kommunen har ytt økonomisk hjelp til startfasen.

Barbro Thorbjørnsen Bjørck og Øyvind Fjeldberg, Hvaler SV.

Vi har en god eldreomsorg med hjemmesykepleie og sykehjemsplasser til de som trenger det. Vi har omsorgsboliger flere steder i kommunen, og et utvidet tjenestetilbud på Østerhaug for mennesker i alle aldre.

På Sandbakken kan du kjøre inn og få levert alle typer søppel, der finner du et flott søppelsorteringsanlegg og kommunes hjelpsomme og hyggelige ansatte.

På Dypedalåsen må vi nesten kunne si at vi har bygd opp et servicesenter. Der finner du leger, laboratorium til prøvetaking, helsesekretærer, helsestasjon for barn med helsesykepleiere, fredagskafé, fotbehandling og frisør og ulike aktiviteter gjennom uka.  Ja, det har riktignok vært mangelfull legedekning der en tid, men fra 1. november skal det være en ny fastlege på plass.

I Utgårdskilen finner du Sørøst-Norges største fiskehavn, med fiskemottak og liggeplasser for mange av kommunens fiskebåter. Nytt av året er en klasse fra videregående skole som ønsker å satse på fiskeryrket og mange av dem får verdifull praksis og lærlingtid på fiskefartøy fra Hvaler.

Eplehagen på Spjærøy er et eksempel på en næring i vekst. Et privat initiativ som støttes av kommunen både med vedtak som muliggjør driftsbygning og videre utvikling, og gjennom støtte fra kommunens næringsfond.

Men alt er selvfølgelig ikke fryd og gammen her ute. Vi har, som alle andre kommuner, uløste oppgaver og utfordringer foran oss. En kommunes oppgaver er mange og sammensatte, og dessverre har vi verken penger eller ansatte nok til å få løst alt vi ønsker på kort sikt. Vi må jobbe langsiktig, og tåle prioriteringer og venting,

Vi jobber med å få mer vann fram til Skjærhalden og østre øyer, vi er snart i mål med kommunedelplan for Skjærhalden. Vi mangler en skikkelig brannstasjon, vi trenger flere ladepunkter og ladestasjoner både til biler og båter.  Båtfolket trenger kloakktømmesteder som er lett tilgjengelige. Vi må komme i mål med etterbruk av Åttekanten og området rundt og ikke minst mangler vi rimelige boliger til unge som ønsker å bosette seg på Hvaler. Skal vi klare å opprettholde infrastruktur som barnehager og skole, trenger vi flere unge folk her ute,

Vi har mange ting vi ønsker å realisere innenfor vårt lokale demokrati. Og vi jobber på, men i den sammensatte og kompliserte verden vi lever i, finnes det ingen enkle – eller raske løsninger. Vi må jobbe innenfor demokratiets spilleregler.

Åpenhet, meningsbrytninger og debatt styrker demokratiet, men det betinger en kunnskapsbasert debatt. Overfladiske, tabloide uttrykk, ofte usanne eller halvsanne ytringer, får sikkert mange likerklikk, men de fremmer ikke demokratiet som bør bygges på opplyste samtaler.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt