Debatt

Det skal lønne seg å velge miljøvennlige alternativer i hverdagen - elbil er et godt alternativ, også i Fredrikstad

I lokalpolitikken har reduserte parkeringsavgifter for elbiler har vært et av våre viktige virkemidler for nettopp å gjøre det gunstigere og lettere å ha en elbil i hverdagen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Venstre er glade for at norsk elbilpolitikk er en suksess. I dag er det meste av nybilsalget i Norge utslippsfrie elbiler. Avgiftspolitikken har vært et viktig virkemiddel for at dette har blitt en suksess. Vi har kommet langt, men er ennå ikke i mål. Derfor mener vi det er for tidlig å skulle redusere kraftig på fordelene for elbiler i Norge.

Her i Fredrikstad har vi gjennom flere år lagt til rette for at det skal være gunstigere å bruke elbil. I lokalpolitikken har reduserte parkeringsavgifter for elbiler har vært et av våre viktige virkemidler for nettopp å gjøre det gunstigere og lettere å ha en elbil i hverdagen. Derfor har det vært viktig for oss i Venstre å støtte at elbilene skal kunne parkere gratis i Apenesfjellet og St. Hansfjellet.

Senterpartiets Elin Tvete tar til orde for at tiden nå er inne for å «røske av plasteret fullt og helt» og innføre full parkeringsavgift for elbiler. Vi i Venstre mener tvert imot at tiden ikke er inne for det. Hvis Senterpartiets forslag først og fremst er et tiltak for å saldere kommunens budsjett, mener vi de pengene må tas inn andre steder enn her hvor det dreier seg om et miljøvennlig avgiftsfritak.

Venstre mener Fredrikstad kommune må gjøre det gunstigere og lettere for folk å velge miljøvennlige alternativer i hverdagen. Aller helst bør vi få på plass et mye bedre kollektivtilbud i byen og distriktet vårt. Inntil det er på plass er det fortsatt viktig, etter vår mening, at miljøvennlige transportmidler som elbiler fremdeles skal ha fordeler. Det er viktig at det skiftet som er i gang i transportsektoren ikke bråstopper nå.

For Fredrikstad sentrum er de store parkeringshusene en stor fordel. De gjør at folk lett kan parkere biler rett ved sentrumskjernen og bruke byen til handel. Det er viktig for næringslivet i byen vår. Det er også et fortrinn som mange byer misunner oss. Av den grunn bør også elbilfordelene opprettholdes i parkeringshusene i sentrum. Venstre mener det skal lønne seg å velge miljøvennlige alternativ i hverdagen og elbil er et godt alternativ.

Mer fra: Debatt