Debatt

Mer myndighet og flere ressurser til lokale NAV-kontorer

NAV har en viktig funksjon i samfunnet vårt. Det er avgjørende at det er lett å komme i kontakt med de ansatte og få god hjelp når man trenger det.

Et stort flertall ønsker seg mindre inntektsforskjeller mellom folk. Likevel har forskjellene målt i både inntekt og formue vokst i mange år. Et paradoks, mener YS-sjefen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

NAV er til for å hjelpe folk, ikke gjøre folks liv vanskeligere. NAV-kontorene skal ta sin del av digitaliseringen, men kan ikke være kun en stengt dør, det må være levende mennesker med lokalkunnskap og engasjement tilgjengelig for brukerne.

Senterpartiet vil derfor flytte mer myndighet og flere ressurser til lokale NAV-kontor. Alle vedtak om midlertidige ytelser og eventuelle forlengelser av disse skal gjøres av NAV lokalt. NAV-kontor i skal ha åpningstider som gjør de tilgjengelige for innbyggerne. Dette innebærer at NAV sine publikumsmottak skal utvides. Overgang til digitale kontaktflater er positiv for en del grupper, men digitaliseringen av NAV må ikke føre til at de mest utsatte gruppene av sosialhjelpsmottakere ikke får den hjelpen de har krav på.

Theodor Bye, stortingskandidat Østfold Senterpartiet