Nyheter

Tilsyn viser at Nav Fredrikstad bryter loven og svikter brukerne

Folk i vanskelige situasjoner får ikke den økonomiske støtten de har krav på. Rutiner som ikke følges og ansatte som ikke er godt nok opplært, gjør at Nav Fredrikstad bryter loven på en rekke punkter.