Debatt

Ulv – Grensen er nådd, og vel så det!

Når tettheten av ulv blir for stor, går det hardt utover hjorteviltbestandene og beitedyr.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Norge i dag er det langt flere ulver enn det flertallet på Stortinget har bestemt det skal være. Regjeringa har sviktet, og gjør det de kan for å hindre felling av ulv. Senterpartiet mener det er på tide at bestandsmålene blir fulgt, slik at det faktisk felles så mye ulv som Stortinget har vedtatt.

Vi ser nå resultatet av ei regjering som ikke lytter til verken lokalbefolkningen som lever med rovdyrproblematikk, rovviltnemndene eller Stortinget. Vi ser ulv som stadig blir mer nærgående. Ulv som går rundt hushjørnene, langs skoleveien og på innsiden av rovviltsikre gjerder. Allikevel treneres ulvejakten av regjeringens motvilje til å felle ulv, og fellingstillatelsene sitter langt inne. Senterpartiet mener vi bør ha en aktiv forvaltning av ulvebestanden slik at bestandsmålet på 4–6 ynglinger i året faktisk blir fulgt.

Når tettheten av ulv blir for stor, går det hardt utover hjorteviltbestandene og beitedyr. Ulven kan også oppleves mer nærgående, og mange kvier seg for å bruke naturen til rekreasjon og jakt med hund. Dette er et resultat av en for stor ulvebestand, som er langt over bestandsmålet. Derfor trenger vi ei ny regjering med et sterkt Senterparti, som følger opp Stortingets bestandsmål, og lytter til de regionale rovviltnemdene og til folk som lever med utfordringer med rovdyr.

Mer fra: Debatt