Nyheter

Strid om Østfoldulvene

Benedicte Lund (Moss MDG) er glad for at et ulvepar fra Rendalen er blitt tvangsflyttet til Østfold.

1 av 3

– De risikerte å bli skutt i lisensjakta fordi det skulle skytes 12 ulver utenfor ulvesona. Det hadde vært et tap for naturen, mener hun.

Les også: Ulveparet fra Deisjøen sluppet lengst sør i ulvesonen

Til Østfoldskogene

En innvandret hannulv med friske gener, og ei ulvetispe, er blitt flyttet fra ulvesona i Rendalen til Østfoldskogene.
Benedicte Lund er nestleder i Rovviltnemndaregion 4, som omfatter Østfold og Akershus. Mens rovviltnemndene i Norge har gjort vedtak om å skyte to tredjedeler av ulvestammen i landet, har Benedicte Lund stemt mot dette vedtaket. Hun er fornøyd med at Miljøverndirektoratet har omgjort deler av Rovviltnemndenes vedtak, og dermed går inn for kun skal jaktes på halvparten av ulvene.

– Det er kun 75–90 ulver i Norge, og de utgjør en viktig del av økosystemet i naturen, sier hun.

– Skapes en fryktkultur

– Hvorfor er ulven viktig?

– Redselen for ulv blir ofte hausset opp av mediene. Da skapes det en fryktkultur. Slik Våler-ordfører Reidar Kabbel uttrykte seg i mediene da han fikk vite om at det kunne bli flyttet ulv til Våler, er med på å gjøre folk redde.

– Men Reidar Kaabbels sauer ble selv rammet av ulveangrep for få år siden?

– Ja, og det er tøft for dem som får dette nær innpå seg. Men det er likevel et faktum at svært få sauer og hunder blir tatt av ulv. Det finnes måter å gardere seg på. I ulvesonene har myndighetene lagt opp til gode støtteordninger til bygging av gjerder som kan holde ulvene ute. Hunder kan beskyttes med bruk av beskyttelsesvester med pigger.
Ulvene er en del av renovasjonssystemet i naturen. De holder elg- og rådyrstammen nede, og tar ut syke dyr. Når de danner revir med valper, er ulvene er en naturlig del av norsk fauna. Hvis ulven forsvinner, forrykkes balansen i økosystemet.

Les også: Bondelagsledere fortviler over ulveflytting til Østfold

– Ulven er sky

– Men mange er redde for ulv?

– Ulven er sky, og fjerner seg så godt som mulig fra mennesker. Streifulver kan være forvirret, og jeg synes det er greit at det blir jaktet på dem. Men de ulvene som danner revir utgjør ingen fare for folk. I ulvesonen er det bestemt at ulven skal prioriteres foran beitedyr, sier Benedicte Lund.

Hun ser også ulvesaken i større perspektiv enn hva som skjer i Østfold. Benedicte Lund mener at spørsmålet om ulv ikke får riktig behandling i Stortinget.

– Hva mener du med det?

– Noen partier er helhjertede ulvemotstandere, slik som Senterpartiet. Når forvaltning av ulv skal behandles i Stortinget, blir ulv ofte et forhandlingskort, slik at vedtakene farges av andre hensyn enn selve ulvespørsmålet. Jeg tror derfor ikke det er folkets syn som kommer til uttrykk i Stortingets ulvevedtak, sier Benedicte Lund. Som selv aspirerer til en plass på Stortinget ved valget i 2021.

Les også: Sp ligger an til historisk valg i Østfold (+)

– Liten innsikt

Ordfører Reidar Kaabbel (Sp) i Våler har lite forståelse for Benedicte Lunds forsvar av ulven.

– Jeg har ikke brukt «frykt» som argument. Men ulv og frykt har vi lang erfaring med i Våler. Vi har vært gjennom to runder med «Leve med Rovdyr»-prosjekt. Vi har nærmest vært en pilotkommune. Det jeg har jeg reagert på er overkjøring av lokalmiljøet og fravær av tidlig informasjon. Hadde det kommet, kunne vi forberedt oss bedre. Nå må folk blant annet hasteavlyse planlagte jakthundprøver. Lunds uttalelser om at ulven skal gå foran beitedyr i ulvesonen, er slik jeg ser det en helt feil oppsummering av norsk ulveforvaltning. Et slik «ulvereservat» har ulvesonen aldri ment å være. Hun avslører liten innsikt i hvordan dette rovdyret påvirker livet til folk i et lokalsamfunn, sier Reidar Kaabbel.

Beskjed på e-post

– Det jeg kritiserer er måten regjeringen har informert om flytting av ulv fra Rendalen til Østfold. Å gi beskjed til Våler og Sarpsborg kommuner på mail, trolig samtidig som ulvene ble satt ut, er meget spesielt. Det er vi som bor her, det er vi som må leve i det. Det er jeg som ordfører som får telefoner og blir kontaktet av fortvilet, forbannet og redde innbyggere. Da er det min plikt å si ifra! Dessuten er det min oppgave å ta på alvor den frykt mange av innbyggerne målbærer og som vil få redusert sin livskvalitet ved å ha ulv i nærområdet og i naturen mange bruker til rekreasjon og sanking, sier Reidar Kaabbel.

Uakseptabel prosess

– Hvis Våler kommune var blitt tatt med på råd; hvilket råd ville du gitt?

– Våler kommune har lang erfaring med ulv. Vi fikk en av de første ynglingene i landet. Første kullet ble født i 1998. Vi vet det er mange ting som man kunne forberedt lokalbefolkning på. Informasjon er viktig. Erfaringsmessig har de ulike familiegrupper forskjellig adferd. For eksempel er noen familiegrupper sterkt aggressive mot jakthunder, mens andre grupper skygger unna og tar hund kun unntaksvis. I Våler har vi hatt begge «variantene». Dette burde vi blitt informert noe om på forhånd. Nå må vi skaffe oss den kunnskapen selv. Vi har nå kontaktet viltkyndige folk i reviret de kommer fra.   
Jeg mener det er en helt uakseptabel prosess. Jeg hadde forventet mer involvering.  Flyttingen har vært planlagt av regjeringen siden lenge før jul. Kommunene burde fått varsel slik at vi kunne forberede kommunen og befolkningen på dette.  Vi kunne ha vurdert konsekvenser for lokalbefolkning, beitedyr og vilt. Vi kunne ha informert innbyggerne våre, grunneiere, husdyreiere, DNT Vansjø, hundeeiere og andre.

– Mener du at det aktuelle ulveparet burde blitt skutt, eller ville du flyttet dem til et annet område enn Østfold? I tilfelle hvor?

– Jeg vil ikke mene noe om disse ulvene burde blitt flyttet eller hvor. Det blir feil. Mitt anliggende er som ordfører i Våler å si noe om hvordan vi nå opplever situasjonen her, sier Reidar Kaabbel.

Følg Demokraten på Facebook og Instagram!