Debatt

«Skal vi rekruttere flere til yrkesfagene, må vi starte tidligere og utdanningen bli mer praktisk»

Norge kommer til å mangle over 90.000 fagarbeidere i 2035, om noe ikke gjøres, skriver Sive Henriette Jacobsen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Siv Henriette Jacobsen
Fylkesråd for utdanning og kompetansen
Viken Fylkeskommune 

En av de første oppgavene som det nye fylkesrådet i Viken fylkeskommune skal gå i gang med er å få på plass en garanti om læreplass for elever som velger på yrkesfag. En slik garanti er helt avgjørende for å sikre nødvendig rekruttering til yrkesfag og dermed den arbeidskraften regionen behøver.

Norge kommer til å mangle over 90.000 fagarbeidere i 2035, om noe ikke gjøres. I Viken kan dette tallet bli på rundt 20.000.  Det vil svekke konkurransekraften til næringslivet, kvaliteten og kapasiteten i sykehjem, barnehager og skoler.  Allerede nå melder, ifølge NHO, 6 av 10 bedrifter at de ikke får ta i den kompetansen de har bruk for og 4 av 10 bedrifter rapporterer at de må redusere sine planer og ambisjoner som følge av mangel på kompetansen.

En slik lærlingegaranti er ikke noe Viken Fylkeskommune kan bestemme alene.  Dette må skje i tett samarbeid med partene i arbeidslivet, med kommuner og stat. For å få en offensiv start på arbeidet ønsker vi å etablere en egen samfunnskontrakt med NHO, LO, KS og fylkesmannen i Oslo Viken. Denne vil være en utvidelse av Østfoldkontrakten og vil være en kontrakt der partene forplikter seg til å jobbe systematisk for flere læreplasser.  Vi vil også utvide de intensjonsavtalene vi har med kommunene i Østfold til å gjelde hele Viken.

Elever lærer med både hode og hender. Skal vi rekruttere flere til de viktige yrkesfagene, må vi starte tidligere og utdanningen må bli mer praktisk. En mer praktisk opplæring for alle skaper interesse, og bedre utstyr i yrkesfagene og læreplass til alle kvalifiserte må til for å utdanne flere stolte fagarbeidere.  Vi må utvikle flere tilbud om vekslingsløp mellom skole og bedrift, og vi må ha flere bedriftsnære tilbud. På Kongsberg har de flyttet hele utdanningen inn i bedriftene. Det er en spennende modell som vi må få til mere av i Viken.

Meninger: «Ikke alle barn får støydempende hodetelefoner til jul»

I tillegg hadde det hjulpet med en Regjering som var mer opptatt av og engasjert i å støtte opp under yrkesfagene. Vi vil ha flere stolte fagarbeidere, da trengs det en betydelig sterkere satsing på yrkesfagutdanning enn regjeringens knappe 30 millioner til nye nasjonale tiltak i 2020.

Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett satt av over 250 millioner kroner mer til satsing på yrkesfagene og har gått inn for en yrkesfagmilliard i perioden.

Regjeringen klapper seg på skuldra for små skritt i riktig retning, men det store bildet er at det i Norge fremdeles er 6.000-7.000 søkere som ikke får læreplass hvert år. Det er ingenting å juble over. Av elevene som begynner på et yrkesfaglig program er det hele 4 av 10 elever som ikke har oppnådd fag eller svennebrev fem år senere. Dette er utfordringer som understreker behovet for en større satsing på yrkesfagene – slik at vi utdanner de fagarbeiderne arbeidslivet vårt trenger.

Fikk du med deg denne: «Hvorfor må det alltid være jenter som er Lucia?»

Mer fra: Debatt