Svart senker natten seg... Og så kommer en ny morgen.

Tradisjoner blir enda finere når vi våger å herje litt med dem.

«Hvorfor må det alltid være jenter som er Lucia?», hadde barna spurt da det skulle trekkes ut et par heldige hovedpersoner til å gå foran i Lucia-toget. Som guttemamma traff barnehagens oppdatering meg midt i hjertet. Barnehagen besluttet å ta barnas innspill på alvor, og to fine, små karer gleder seg til den store æren det er å bære krone med lys og gå foran i Lucia-toget i Torvbyen på fredag. 

Nå er ikke «vår» barnehage den første i byen som lar gutter være Lucia, men det var første gang for dem. Det krever beslutningsevne. Noen må aktivt gå inn for å endre vante mønstre og pirke litt i tradisjonene for at de skal tilpasses den verden vi lever i nå.

I helgen, da jeg tok en «tante Sofie-sjau» i Demokratens redaksjonslokaler, pakket jeg ned et dusin velbrukte Lucia-kjoler. Den over 40 år lange tradisjonen med å kåre byens Lucia var avviklet året før, nettopp fordi den opplevdes å tilhøre en annen tid. Sånt gjør litt vondt, og jeg er nok ikke alene om å ha nostalgiske minner knyttet til kåringen.

Foto: Demokraten arkiv
Lucia-kåringen var en høytidelig begivenhet. Her er en jury, med Randi Bang (til venstre) i spissen for utvelgelsen. Foto: Demokraten arkiv

Men selv om Lucia-jentene gjorde en fantastisk innsats og med stemningsfull sang skapte glede på ulike institusjoner rundt om i vårt distrikt, var det noe med selve kåringen som ikke lenger stemte. I en tid da selv Instagram vil skjule likerklikk, ville det å stemme på unge jenter basert på et bilde i avisa, ikke bare føles umoderne, men også umoralsk. 
Gutter som Lucia, og Lucia forkledd som en lokal missekonkurranse – kontrasten føltes påfallende.

Samtidig er det bare to sider av en nydelig tradisjon: For fra tidlig morgen og gjennom hele 13. desember, vil skoler og barnehager, sykehjem og sykehus, institusjoner og kjøpesentre fylles med lys og sang og stolte smil. 

Tradisjonen blir mest verdifull når den også oppleves relevant, når den gir mening. Det krever i blant noen justeringer. 

P.S. Lucia-kjolene lå ikke pakket ned særlig lenge. De fikk flotte arvtakere som på fredag skal føre tradisjonen videre og glede med prosesjon og sang. Og kanskje til og med ferske lussekatter.