Debatt

«I stedet for å bygge sykehjem og omsorgsboliger skal Arena Fredrikstad bygges – til 800 mill.»

Byggingen av flere sykehjemsplasser/omsorgsboliger med heldøgns omsorg må starte nå – vi må ha flere ansatte og styrke demensteamet, skriver leder av Fredrikstad Demensforening.

Kommunens uuttalte holdning er at det forhåpentlig går fort mot slutten for personer som er rammet av demens, skriver Greta Andersen, leder av Demensforeningen Fredrikstad.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Greta Andersen
Leder av Demensforeningen Fredrikstad

Jeg leste i Fredriksstad Blad om alle millionene som kommunene betaler for å «slippe» å ta imot de som skrives ut fra sykehuset fordi det ikke er plass verken i sykehjem eller i hjemmetjenesten. Noe er fundamentalt galt.

Hvor lenge skal man skyve helse- situasjonen foran seg? Prognoser og tall for behov for vekst i helsektoren er lagt frem i mange år. I stedet for å bygge et tilstrekkelig antall sykehjem/omsorgsboliger med døgnbemanning velger kommunen å bygge Arena Fredrikstad til 600-800 millioner kroner - for en relativt liten gruppe av byens innbyggere. Denne holdningen sier mye om hvor lite man er verdt i kommunal sammenheng når man blir demenssyk. Det finnes ikke noen behandling, så kommunens krav er at familien skal trå til. Kommunens uuttalte holdning er at det forhåpentlig går fort mot slutten. Ifølge kommunen skal de fleste ha mest lyst til å bo hjemme. Sannheten er at det ikke finnes noen offentlig verdighet for de stakkars menneskene som har fått denne forferdelige sykdommen!

Debatt: «Helse- og velferdstjenestene i Fredrikstad kommune gjør meg stolt»

Til politikerne og administrasjonen i Fredrikstad Kommune: Når dere starter med budsjettet forventer vi at dere tar disse rådene til følge:

• Byggingen av flere sykehjemsplasser/omsorgsboliger med heldøgns omsorg må starte nå!

• Vi må ha flere ansatte med varme hender og god kompetanse i hele stillinger.

• Styrk demensteamet med 1-2 personer.

• Styrk demenskoordinator-posten med en eller flere medarbeidere.

• Ansett en «Inn på tunet»-aktør på Østsiden av Fredrikstad.

Leder: Fredrikstad - «Den lille verdensbyen» som ikke har planer om å eldes?

Alt dette må prioriteres når det gjelder hjelp og støtte til personer med demens - og deres pårørende.

Politikere: Vær kritiske og sjekk nøye hva som ligger i forslagene fra administrasjonen før dere vedtar noe. For når det nærmer seg budsjettider kommer også skremselspropagandaen om overskridelser og innsparinger i de fleste sektorer, tradisjonen tro. Ref. kommunaldirektør Egil Olsen i FB 18.10.2019. Spesielt meldes det om store overskridelser og merforbruk i helse- og velferd og oppvekst. Dette gjelder mennesker med store konkrete og lovhjemlede behov som alle trenger omsorg, hjelp og støtte. Det kan virke som om dette er årviss planmessig underbudsjettering. Hvert eneste år er det for lite penger i sektorer der mennesker er involvert. Folk velger ikke å bli syke eller trenge bistand og omsorg uten at de har behov. Det virker som om det hvert år kommer som en overraskelse på administrasjon og politikere at det er så mange – og stadig flere – som har behov.

Les også: Snart spadestikk for nye Onsøyheimen

Jeg vil komme med en liten opplysning til Fredrikstad kommunes administrasjon og politikere: I disse dager arrangerer Fredrikstad kommune i samarbeid med Hvaler kommune og Fredrikstad Demensforening pårørendeskole for personer med demens. Det er 100 personer som deltar, og disse representerer 41 familier. Alle disse 100 personene eller de 41 familiene er berørt av en person med en demenssykdom. Pasientene vil om kort eller litt lengre tid ha behov for hjelp enten i form av hjemmesykepleie eller sykehjemsplass. De fleste av dem kan slett ikke tilhøre gruppen kommunen mener skal bo hjemme så lenge som mulig. Den løsningen vil ikke fungere over tid verken for den demente selv eller for de pårørende. Omfanget er for stort, det daglige omsorgsbehovet er for stort, sykdommen vanskelig å håndtere og den personlige belastningen – både for pasienter og pårørende - er meget utfordrende.

Les også: Fredrikstad på sykehjemsbunnen

Når starter byggingen av nye Onsøyheimen opp? Det har vært stille en stund. Kommer det noen overraskelser i budsjettet? I statsbudsjettet ble det bevilget mer penger til kommunene for rehabilitering og nybygg av sykehjem. Det har jo vært et argument tidligere at det ikke er penger til begge deler. Og om kommunen bygger et nytt sykehjem, har det vist seg at det ikke penger til drift! Derfor flyttes brukerne fra ett sykehjem til et annet for å pusse opp det de reiste fra. Slikt blir det veldig lite nye sykehjemsplasser av. Vi trenger dem nå.

Les også: – Sykehjemsbeboere svært sårbare for endring