Fredrikstad - «Den lille verdensbyen» som ikke har planer om å eldes?

Leder: Hva er strategien? Framdriftsplanene? Hvordan skal omsorgstilbudene sikres? Hvordan kan Fredrikstad ta det første steget for å vise at dette er kommunen som virkelig satser på god eldreomsorg, og et verdig tilbud til unge demente, kronisk og alvorlig syke? spør redaktør Tomm Pentz Pedersen i denne kommentaren.

Vi har i en serie artikler omtalt hvordan Fredrikstad kommune skal satse på hjemmebasert omsorg og erstatte sykehjemsplasser. Forslaget som kommer på bordet er å avvikle Torsnes sykehjem og Emil Mørchs Minne. Fra Miljøpartiet De grønne og Frp er signalene klare – ingen stemme for nedleggelse. Utrolig nok sier også Pensjonistpartiet ja til avvikling. Ny førstekandidat, Marianne Kristiansen, er derimot klar i sitt standpunkt; – Legge ned Torsnes og Emil Mørch tar vi sterk avstand fra.

Byggingen av nytt sykehjem i Onsøy utsettes nok en gang og Fredrikstad Arbeiderparti får tyn av sine egne eldre medlemmer. – De som vil legge ned Torsnes Sykehjem, Emil Mørchs og ytterligere utsette nye Onsøyheimen vet ikke hva det vil si å være gammel og pleietrengende, sier tidligere Ap-politiker, Ingeborg Irene Martinsen (90). Beboer Jorunn Molnes (93) er klinkende klar; – Legge ned i Torsnes? Det er både historie- og respektløst!

Som vi skrev på kommentarplass i forrige uke er utfordringene allerede store, og de blir ikke mindre når etterkrigsgenerasjonen runder 80 år. Fremskrevne tall viser at antallet eldre vil øke med 50 prosent fra 2020 til 2030. Siste oversikt med sykehjemspasienter som ventet på langtidsopphold var 24 brukere på korttidsopphold og 5 hjemmeboende. Og med flytting av brukere faller det totale antallet plasser - selv når Østsiden trinn II tas i bruk. Er vi forundret over standpunktet til dagens ledelse i Pensjonistpartiet, er den ikke mindre når det gjelder Fredrikstad Arbeiderparti – dessverre. 

Les også kommentaren: Eldreomsorg - ikke like spektakulært som selvkjørende busser!

Vi spør; Hva er strategien? Framdriftsplanene? Hvordan skal omsorgstilbudene sikres? Hvordan kan Fredrikstad ta det første steget for å vise at dette er kommunen som virkelig satser på god eldreomsorg, og et verdig tilbud til unge demente, kronisk og alvorlig syke? ....Gratis buss?

Visjonene og utviklingen i «Den lille verdensbyen» kan ikke gå på bekostning av våre eldre!