Demokraten

– Vil trolig ha behov for 2–3.000 medarbeidere i Norge om to år

Som det første studiet i sitt slag oppretter fagskolen i Viken, sammen med fire andre skoler, Batterifagskolen.

– Vi mener det er viktig med samarbeid på mange nivåer for å samle nødvendige ressurser i Norge og skape det beste utgangspunktet for en vellykket batteriindustri, sier prosjektleder Tommy Hvidsten, Fagskolen i Viken.

Etableringen av Batterifagskolen er muliggjort gjennom et såkalt treparts bransjeprogram som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Hvor programmet skal bidra til at det etableres korte og fleksible utdanningstilbud tilpasset bransjenes behov, skriver Fagskolen i Viken på sine nettsider.

Første studieretning i Norge

Studiene blir de første av sitt slag i Norge og har fått 5,6 millioner kroner i tilskudd fra Direktoratet for Høyere Utdanning og Kompetanse.

– Når det gjelder gjennomføringen av Batterifagskolen må det trolig foregå parallelt på flere undervisningssteder, fortrinnsvis ved de samarbeidende fagskolene i Nordland, Innlandet, Hordaland og Rogaland, forteller Hvidsten.

Blir dette en videreutdanning for aktuelle kandidater med relevant kompetanse?

– Ja, det kan du si. Vi ønsker studenter fra hele landet. I første omgang industrioperatører og fagarbeidere med minimum fem års praksis, sier Hvidsten. I tillegg oppfordrer han elever som ikke får læreplass til å søke når studieplassene er klare:

– Elever fra elektrofaget er et godt eksempel. Studier på Batterifagskolen kan være aktuelt for mange, siden vi vet at 25 prosent av elevene mangler læreplass.

Prosjektleder Tommy Hvidsten (til venstre) og rektor Eirik Hågensen i Fagskolen Viken.

Medarbeidere til batteriproduksjon

Studiene kommer til å bygge på den eksisterende Industrifagskolen. Hvor Batterifagskolen kommer til å bestå av seks moduler.

– Tar du alle modulene kvalifiserer det til en fagskolegrad. I tillegg til 30 studiepoeng, sier prosjektleder i Fagskolen Viken, Tommy Hvidsten, til Dagsavisen Demokraten.

Kompetansen man får etter å ha gjennomført utdanning i Batterifagskolen er spesielt rettet mot produksjon av batterier.

– Vi har trolig kompetansen som trengs for å utvikle modulene, men kan trenge hjelp fra eksterne aktører som NTNU eller batteriprodusenten Freyr, som nå bygger sin første fabrikk i Mo i Rana, avslutter Hvidsten.

«Man kan noen ganger få inntrykk av at alt som kan gå på elektrisitet og batteri er god miljøpolitikk.», skriver Johannes Thue.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAGSKOLEN I VIKEN

Fagskolen i Viken tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningene er korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller lang relevant yrkespraksis. I dag tilbyr skolen utdanning innenfor tekniske fag, reiseliv, ledelse og helse- og oppvekstfag.

Batterifagskolen er et resultat av arbeidet BattKOMP-prosjektet, i regi av Norsk Industri, som ble gjennomført tidligere i år. Pilotering av studiet ved Fagskolen starter høsten 2022.

Kilde: Fagskolen i Viken

---


Mer fra Dagsavisen