Demokraten

Ministerbesøk til byggingen av verdens første CO₂-frie gipsplatefabrikk

I august fikk Gyproc på Øra Fornybarprisen. Onsdag var forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) på besøk.

Ved årsskiftet 2022/2023 skal den nye produksjonslinja ved gipsplatefabrikken tas i bruk. Med en kostnad på 250 millioner kroner, inkludert 71 millioner i Enovatilskudd, vil endringen fra gass til elektrisitet i produksjonen redusere årlige CO₂-utslipp med 24.000 tonn.

– Det er imponerende å se produksjonen her på Gyproc, stoltheten blant alle ansatte over hva bedriften får til og ikke minst satsingen videre med utviklingen av bærekraftige byggevarer, var forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) første reaksjon i produksjonshallen.

Verdens første CO₂-frie gipsplatefabrikk

Administrerende direktør i morselskapet Glava, Lars Gaustad, forteller at Gyproc i Fredrikstad blir konsernets klimapilot innen produksjon av gipsplater.

– Hvordan vi nå bygger om fabrikken på Øra vil få konsekvenser for gipsplateproduksjonen i hele verden, og våre 70 fabrikker. I tillegg til å erstatte LNG-gassen, som blant annet brukes for tørking av gipsplater, med elektriske luftoppvarmingssystemer tilbyr vi også mottak av gips til gjenvinning. Et viktig bidrag i jobben med sirkulærøkonomi.

Bakgrunnen for at gipsfabrikken på Øra ble valgt som klimapilot var god leveranse av strøm, ren energi, ønske om å utvide kapasiteten og kostnaden ved Co₂-avgift, sier administrerende direktør Gaustad.

– I dag bruker vi LNG-gass i produksjonen av gipsplater. Om et drøyt år er gassen erstattet av elektriske luftoppvarmingssystemer og vi reduserer våre årlige CO₂-utslipp med 24.000 tonn, forklarte fabrikksjef Bjørn Olsen (til høyre) forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) under onsdagens besøk på Øra i Fredrikstad.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) trekker spesielt fram Enova som verktøy for reduksjon av Co₂-utslipp i industrien.

– Selvfølgelig er Co₂-avgiften en del av regnestykket for at industrien skal skifte til renere energi. Men fordi dette er kostnadskrevende er det også en grunn til at vi har Enova for å kompensere kostnadsbildet, sier Asheim.

– Samtidig må infrastrukturen for strøm bygges ut. Derfor er vi opptatt av å oppgradere vannkraftverkene og satse på havvind m.m.

Skal øke salget med 40 prosent

Produksjonen av gipsplater er energikrevende. 70 prosent av energien går til tørkeovnen hvor den fordamper ca. 4 kilo vann per kvadratmeter gipsflate i løpet av 45 minutter.

Ministerens besøk til Gyproc-fabrikken er viktig, mener direktør Lars Gaustad.

– Det blir noe annet å se ordentlig industriproduksjon i praksis enn noen tall i en analyse. Samtidig får vi formidlet hvilke rammebetingelser som må til for at vi skal lykkes. Når det er sagt – uten Enovastøtten på 71 millioner kroner hadde vi ikke klart dette løftet. Satsingen er også risikofylt, skal det bli lønnsomhet er målet at vi skal selge 40 prosent flere gipsplater etter omleggingen.

– Samtidig vil jeg skryte av lokalpolitikerne her i Fredrikstad. De har støttet prosjektet og spesielt sørget for at interessenter på strømsiden har kommet på plass.

Gamle trafostasjoner og strømkabler hindrer fortsatt industribedrifter i å ta i bruk fornybar energi. Fabrikksjef Bjørn Olsen har en enkel forklaring på hvorfor Gyprocfabrikken i Fredrikstad har sikret seg nok leveranse.

– Grunn til at vi har fått den elkraften vi skal ha er fordi vi var tidlige ute med å spørre om økt kraftleveranse til vår nye fabrikk – men det mangler fortsatt mye her i industriområdet.

Administrerende direktør i Glava, Lars Gaustad, er enig:

– Vi er først ute med å skifte ut flytende naturgass med strøm, men definitivt ikke den siste fabrikken som skal elektrifisere industriprosesser.

Lars Gaustad, administrerende direktør i Glava.

---

GLAVA®

GLAVA er et kompetansemiljø som består av merkevarene Glava Isolasjon, Weber og Gyproc. GLAVA® har 500 ansatte, en omsetning på 2,4 milliarder kroner og egne produksjonsenheter i Norge. GLAVA® eies av det franske industrikonsernet Saint-Gobain.

---


Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) og operatør Vegard Nilsen på Gyproc i Fredrikstad.
Mer fra Dagsavisen