Dagsavisen Ung

De virkelige store klimatruslene

Det er dessverre ikke kildesorteringen til Ola Nordmann på 50 år som redder kloden.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Klima og begrensning av skadelige utslipp, er noe som engasjerer mange enten i større eller mindre grad. Det snakkes stadig om kildesortering, el-biler, billigere kollektivtransport, økte bompenger og gjenbruk. Det snakkes om at «alle må bidra» og at «vi må tenke mer miljøvennlig». Men er det ikke egentlig litt naivt å tro at du og jeg som enkeltmennesker kan redde kloden alene?

Det er dessverre ikke kildesorteringen til Ola Nordmann på 50 år som redder kloden, ei heller den nye Teslaen til sønnen hans.

Det er vel og bra med både el-biler og gjenbruk, men i det store bildet så er disse tiltakene bare en dråpe i havet. Det er dessverre ikke kildesorteringen til Ola Nordmann på 50 år som redder kloden, ei heller den nye Teslaen til sønnen hans.

Det som redder kloden er summen av reduksjon i skadelige mengder av klimagassutslipp. Da må vi begynne å ta tak i de virkelige store klimatruslene. Vi må tenke helhet av utslipp og prøve å minske de klimagassutslippene som er størst og mest skadelige for naturen. Vi må ikke bli så opptatt av å gjøre de «små» forbedringene i hverdagen, at vi glemmer de store.

Industri, fabrikker og skipsfart er tre enorme utslippsposter når det kommer til klimagasser. Det er her vi virkelig må starte å handle i tiden fremover. Det er her vi må legge ned ressurser og kunnskap for å finne bærekraftige løsninger. Det er her vi må investere penger. Politikere, aksjonærer og finansielle ledere må våge å være villige til å satse på grønne bedrifter og selskaper i langt større grad enn i det de gjør i dag. Det er gjennom disse investeringene at de grønne selskapene har en reell mulighet til å utkonkurrere selskaper som driver med klimaskadelig virksomhet og som drives av ikke fornybare ressurser. Vi må se verdien av skipsfart og industri som våger å satse klimavennlig.

Beklager små mye, du bør ikke føle deg som en «miljøhelt» bare fordi du kjører Tesla.

Klimavennlige løsninger er sjelden billige og de grønne selskapene er avhengig av vår hjelp for å overleve. Det er nytteløst at Ola Nordmann kildesorterer papir, matavfall og plastavfall her hjemme, mens gigantiske skip spyr ut flere milliarder liter med marin gassolje.

Disse utslippene er så enorme og så ekstremt ødeleggende for miljøet, at vi har vanskeligheter med å forestille oss dette fullt ut. Likevel, for å sette det i perspektiv, velger jeg å gi et konkret og enkelt eksempel: Et helt vanlig gjennomsnittlig containerskip har et utslipp tilsvarende cirka 50 millioner bensinbiler. Da er det lett å forstå at heller ikke et par ekstra el-biler her hjemme i Norge hjelper mye i det store bildet. Beklager små mye, du bør ikke føle deg som en «miljøhelt» bare fordi du kjører Tesla.

Det snakkes om nullutslipp innenfor skipsfart innen 2050. Ifølge Norsk Klimastiftelse har vi ingen sjanse til å klare å begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader, med mindre utslippene innenfor skipsfart går i null.

Vi som bor i Norge er i den heldige posisjonen at vi bor i et ressurssterk og bemidlet samfunn. Mange nordmenn har gode inntekter, trygge jobber og har råd til å investere i miljøet. Vi er heldige som har denne muligheten i landet vårt. I mange andre land er miljøsatsing nesten umulig, på grunn av begrensede ressurser, manglende kunnskap og dårlig økonomi.

Derfor har vi nordmenn et ekstra stort ansvar for å legge både tid og penger i miljø og klima. Nullutslipp innen 2050 er et vanskelig og krevende mål å nå. Hvis ingen våger å investere mer penger i grønn skipsfart i den nærmeste fremtiden, er dette målet allerede nå uoppnåelig i fremtiden. Prosesser tar tid, og det er lett å vente med de store, mer krevende utfordringene som vi har når det kommer til spørsmål rundt klima og miljø. Det er umenneskelig å kreve at vi som enkeltpersoner skal klare å redde kloden vår alene. Derfor må vi alle investere sammen i de grønne løsningene.

Så til alle dere klimaengasjerte nordmenn der ute: våg å investere i grønne selskaper og firmaer. Det er fint å kildesortere, spare strøm, kjøre el-bil og så videre, men investering i grønne aksjeselskaper er faktisk viktigere.

Finansielle ledere, politikere og folk flest må tenke helhet når det kommer til miljø. Vi kan alle bidra i det små for å redusere klimautslipp, men vi må alltid huske at det er de store klimautslippene i verden som vi vinner mest på å kutte. Invester i fremtiden. Invester grønt nå.

Mer fra: Dagsavisen Ung