Illustrasjonsfoto.

Skrekktall for e-sigaretter! Eller?!

De siste ukene er det publisert flere skrekksaker om e-sigaretter, blant annet i Nettavisen og gjennom NTB. Men er det egentlig grunn til å være bekymret for at flere starter å «dampe»?

Brukere av e-sigaretter har 34 prosent økt sannsynlighet for å få hjerteproblemer, konkluderer en studie med. Nettavisen melder 40-59 prosent. Selv om det ikke kan påvises årsakssammenheng, blir dette fremstilt som skremmetall i artiklene. I realiteten er det jubeltall for målgruppen til e-sigaretter.

E-sigaretter er nemlig et røykesluttprodukt, og 97 prosent av brukerne er tidligere røykere. Å sammenligne helseeffektene av damping av e-sigaretter med ikke-tobakksbrukere blir dermed helt feil. Det riktige er å sammenligne med risikoen forbundet med e-sigaretter med risikoen forbundet med røyking. Om e-sigaretter gir 1,34 ganger økt sannsynlighet for hjerteproblemer, hva er så tallene for røykere? Jo, det er lett å finne svar på:

  • Røykere har 2 til 4 ganger høyere sannsynlighet for å få slag
  • I tillegg har røykere har 2 til 4 ganger høyere sannsynlighet for å få angina og hjerteinfarkt.
  • Røykere har også 25 ganger høyere sannsynlighet for å få lungekreft, i tillegg til at røyking kan kobles til tilnærmet samtlige former for kreft, i alle kroppens organer.
  • Røykere har 12-13 ganger høyere sannsynlighet for å dø av KOLS enn ikke-røykere
  • Tobakksrøyking reduserer fruktbarheten, ødelegger benbygning, tannhelsen og øker sannsynligheten for diabetes 2. Bare for å nevne noe.

Listen over negative helseeffekter av røyking er uendelig lang. Røyking er en vane som ikke fører med seg en eneste positiv helseeffekt. Røykere påfører ikke bare skade på seg selv, også passiv røyking er farlig. 6000 nordmenn dør hvert år av røyking.

Likevel er det mer enn 800 000 nordmenn som røyker fast eller av og til, ifølge de siste tallene fra SSB.

For disse 800 000 vil 30-60 prosent risiko for hjertetrøbbel være en voldsom reduksjon av den risikoen de allerede er utsatt for.

Prosenter er vanskelig, og det er avgjørende å vite hva man sammenligner med. Å være redd for e-sigaretter når man røyker, er som å være redd for å rømme ut av et brennende hus fordi man kan falle og slå seg på trappen.

E-sigaretten er det mest effektive røykesluttproduktet som finnes. Den virker fordi den gir brukeren en opplevelse av å røyke. Det er synd dersom artikler om e-sigaretter gjør at røykere ikke tror at det er en reell helsegevinst ved å slutte.