Si nei til Giske

Det er mulig partipampene i Trøndelag har tilgitt og var villig til å gå videre, men grasrota har sagt et kraftfullt nei.

Lørdag stemmer Trøndelag Arbeiderparti over hvem de ønsker at skal lede partiet. Valgkomiteens enstemmige innstilling om Trond Giske som ny leder av fylkespartiet, har falt.

Nå gjenstår en mulig kampvotering på årsmøtet.

Trønderne bør ikke slutte seg til Giske.

Man skal være forsiktig med å forsøke å gripe inn i lokale demokratiske prosesser. Men valget av leder i Trøndelag har ringvirkninger for alle deler av Arbeiderpartiet når kandidaten heter Trond Giske.

Førsteplassen i fylket ville gitt han en sterk posisjon i partiet også nasjonalt. De overveldende reaksjonene fra mange hold i partiet avdekket at Giske fortsatt er en svært splittende figur, to og et halvt år etter at han ble sparket som nestleder etter seksuell trakassering.

Les også: Valgforsker: – Giske har møtt den politiske veggen

Det er mulig partipampene i Trøndelag har tilgitt og var villig til å gå videre, men grasrota har sagt et kraftfullt nei.

Ungdommen i AUF ledet an. Trond Giske mangler nødvendig tillit til å ta på seg lederverv. Når valgkomiteen så raskt gikk tilbake på sin innstilling, betyr det at nominasjonsprosessen i Trøndelag bør ettergås.

Den virker urovekkende lite troverdig.

Det er kommet et nytt varsel mot Trond Giske, og det er mobilisert til opprop mot Giske i partiet. Men særlig inntrykk har det gjort å lese Ellen Reitans innlegg.

Hun er tidligere AUF-medlem og bystyrerepresentant i Trondheim. Reitans advarsel mot Giske og mannsukulturen som fikk utvikle seg under han i lokalpartiet, var sterk kost.

At hun frarådet foreldre mot å la døtrene gå inn i politikken, er rystende.

Trond Giskes retur til partiets topp ville garantert ha vært svært distraherende for hele organisasjonen. Sier trønderne nei, blir ikke Arbeiderpartiet tvunget til å forholde seg pragmatisk til en Giske-retur på toppnivå.

Dette ville krevd mye av partiets lederskap.

Les også: Arbeiderpartiet har mottatt et nytt varsel – Giske tar oppgjør med mediene

Det siste Arbeiderpartiet hadde trengt nå ett år før valget, var indre strid. Giske som trønderleder ville skapt splid. Giske-saken har tappet partiet for viktig energi og talenter i for lang tid allerede.

Kreftene må nå brukes utad, til å drive fram sosialdemokratisk politikk i ei tid da høyrekreftene har et solid tak i landet vårt.