Kraftfull krisehjelp

Dette er den norske modellen på sitt beste.

Detaljene i regjeringens forslag til kontantstøtte til kriserammede bedrifter er nå klare. Staten dekker en stor andel av de faste kostnadene til bedrifter som er stengt ned eller har fått et stort fall i omsetningen. Bedrifter som er pålagt å stenge får dekket inntil 90 prosent, mens andre bedrifter får dekket inntil 80 prosent.

Dette er en kraftfull krisehjelp som dekker bredt. Samtidig er det en enkel og tillitsbasert ordning. Den enkelte bedrift søker digitalt og får automatisk penger på konto i løpet av to–tre uker. Og muligheten for å bli kikket i kortene ligger som et ris bak speilet. Useriøse aktører må ikke få et sugerør ned i statskassen. Regjeringen har samarbeidet tett med LO, NHO, Virke, SMB Norge og Finans Norge om denne kontantstøtten. Dette er den norske modellen på sitt beste.

Nå er det opp til Stortinget å behandle regjeringens forslag. Tirsdag før påske blir kontantstøtten ventelig vedtatt av våre folkevalgte, og 17. april skal den digitale portalen etter planen være oppe å gå. Opposisjonspartiene står klare med krav til forbedringer av opplegget. Statsminister Erna Solberg leder jo en mindretallsregjering, så hun må være forberedt på at de rødgrønne partiene også ved denne korsveien finner sammen med Frp. «Firerbanden» på Stortinget har nemlig den reelle makten.

Arbeiderpartiet vil sette foten ned for utbytte, bonuser og lønnsfest for bedriftene som mottar hjelp fra fellesskapet. Det er ikke mer enn rett og rimelig å stille et slikt krav. Spørsmålet er hvordan det praktisk skal kunne gjøres uten å ødelegge automatikken i systemet. SV har som forutsetning at bedriftene ikke foretar oppsigelser. Også det er en god tanke som kan vise seg å bli for stivbeint å praktisere.

Stortinget må passe seg for at regelverket for kontantstøtten ikke får tommelen ned fra kontrollorganet for EØS-avtalen. Politikerne må ikke kaste barnet ut med badevannet. Det beste må ikke bli det godes verste fiende.