Dagsavisen mener

Regjeringen skviser Oslo

Regjeringens nye grep for fordeling mellom kommunene vil koste Oslo nesten en halv milliard i året.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Regjeringen foreslår store endringer i inntektsfordelingen til kommunene. Oslo, den klart størst kommunen i landet og den som har de største sosiale utfordringene og flest familier som lever i vedvarende lavinntekt, kommer uforholdsmessig skjevt ut av regjeringens forslag.

Oslo kommune vil tape 452 millioner kroner i årlige inntekter om regjeringens forslag får flertall på Stortinget. Det får vi håpe det ikke gjør.

Regjeringen ender i praksis opp med å gi med den ene hånda og ta med den andre.

Grepet kommer samtidig som nyhetsbildet er fullt av historier om ungdomskriminalitet, gjengvold og utrygghet i deler av Oslo. I revidert statsbudsjett setter regjeringen av penger til å øke politiets tilstedeværelse og å bekjempe den gryende gjengkriminaliteten, primært i Oslo. Da passer det dårlig å samtidig strupe budsjettet til Oslo kommune.

Regjeringen ender i praksis opp med å gi med den ene hånda og ta med den andre.

Etter endringene regjeringen nå foreslår i kommuneøkonomiproposisjonen, vil de fattigste kommunene få inntekter tilsvarende minst 95 prosent av landsgjennomsnittet, mot 93 prosent i dag, skriver NTB. Bakgrunnen er at regjeringen vil halvere kommunenes andel av formuesskatten i løpet av 2026, og at kommunene ikke lenger skal motta utbytteskatt fra innbyggerne fra neste år. Byene Oslo og Stavanger, og kommuner som Asker og Bærum, rammes ekstra hardt av disse grepene fordi det bor mange mennesker med store formuer der.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Dette er på mange måter fornuftig politikk: Regjeringen vil ta fra de rike og gi til de fattige kommunene. Problemet er at dette grepet vil gå utover velferden i kommunene som kommer dårligere ut som følge av forslaget. Det blir mindre penger til skole, eldreomsorg, barnehager, transport og fritidsaktiviteter, for å nevne noe. Dette rammer Oslo, med sine spesielle utfordringer som Norges eneste storby, ekstra hardt.

Kort sagt: Det vil bli enda vanskeligere for Oslo kommune å bygge flere flater til idrett og annen aktivitet etter regjeringens forslag, og til en rekke andre tiltak som den negative utviklingen i byen skriker etter.

Eirik Lae Solberg (H), byrådsleder i Oslo, kaller regjeringen «Oslo-fiendtlig» og ber SV om å rydde opp i budsjettforhandlingene. Han mener landet trenger en regjering som forstår hovedstadens «helt spesielle situasjon».

Det siste er en beskrivelse vi kan si oss enige i. Oslo er en delt by. Innsatsen mot de økende forskjellene mellom ulike bydeler må økes, ikke strupes. Vi håper forhandlingene med SV vil bidra til å skjerme Oslo i langt større grad enn det regjeringen legger opp til.

Les også: Hva hvis Israel hadde vunnet Eurovision?

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Mer fra: Dagsavisen mener