Dagsavisen mener

Gode intensjoner

Det var riktig av regjeringen å kjøpe Meraker Brug i 2022. Men det er gode grunner til å stille spørsmål ved måten kjøpet skjedde på.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«Statens kjøp av Meraker Brug er fornuftig. Med dette salget går Norges største privateide eiendom over i offentlig eie». Det skrev Dagsavisen på lederplass da staten kjøpte den enorme eiendommen i Trøndelag høsten 2022.

God og fornuftig politikk som kjøpet av Meraker Brug kan ende som en tapersak for regjeringen.

Dette er ord vi står inne for. Det er helt riktig av regjeringen å bruke statens penger på å beholde landområder og naturressurser under nasjonal kontroll, og dermed også sørge for allmennhetens tilgang til jakt og fiske og annen bruk. Kjøpet av Meraker Brug var god, sosialdemokratisk politikk.

De siste ukene har det likevel kommet en god dose malurt i begeret. Det kan nemlig se ut som om staten betalte overpris for eiendommen. Nest høyeste bud i den blinde auksjonen, der hver enkelt budgiver ikke kjenner til de andre budene, lå en milliard lavere enn statens, melder Dagens Næringsliv. Det gir grunn til å spørre seg om prosessen bak kjøpet var grundig nok.

Det store spørsmålet er likevel om det var riktig av regjeringen å betale regningen på 2,65 milliarder kroner «under streken», altså ved å ta i bruk penger fra oljefondet, utenfor ordinært budsjett.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

En slik investering under streken skal i henhold til regelverket gi samme avkastning som oljefondet. Det er mange gode grunner til å bruke penger på å sørge for langsiktig, statlig eierskap. Men avkastningen på kort sikt er ikke en av dem.

Med et markedsmessig krav om tre prosent årlig avkastning må eiendommen over tid gi en avkastning på rundt 80 millioner kroner årlig. Som avisa Nationen skriver: Meraker Brugs historiske avkastning har ligget på om lag fire millioner. Altså et godt stykke unna den eventyrlige avkastningen til oljefondet.

Spørsmålet er nå til behandling i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som etter planen skal levere sin innstilling tirsdag. Det er helt nødvendig at vi kommer til bunns i denne saken. Kjøpet av Meraker Brug kan, i verste fall, sette en uheldig presedens, der regjeringer av ulike farger finansierer sine hjertebarn under streken.

Regjeringen har ikke svart godt nok for seg på de stadig flere spørsmålene i denne saken, verken i komitéhøringen eller i mediene. Vi forventer bedre svar og forklaringer fra de aktuelle statsrådene til uka.

Hvis det ikke skjer, kan god og fornuftig politikk som kjøpet av Meraker Brug ende som en tapersak for regjeringen. Det er det siste en hardt prøvet Ap-Sp-regjering trenger nå.

Les også: Det er en god idé å flytte både eksamen og russefeiring, hver sin vei

Les også: Autokraten og den store trollfabrikken

Mer fra: Dagsavisen mener