Dagsavisen mener

Kjør debatt, også om EU

Mye har skjedd siden det norske folket sa nei i 1994.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

EØS-avtalen har nå virket i 30 år. Gjennom denne avtalen med EU har Norge blitt en del av det indre markedet i Europa. Dette samarbeidet har tjent Norge svært godt, og det blir grundig dokumentert i den nye EØS-utredningen som ble overlevert utenriksminister Espen Barth Eide torsdag.

Fellesforbundets Line Eldring har ledet dette utvalgsarbeidet. Det var ikke tilfeldig at det ble nettopp hun som fikk oppdraget. For det var nettopp Fellesforbundet som på sitt landsmøte i 2019 ba om å få utredet erfaringene med EØS-avtalen. Forbundet ønsket også en vurdering av alternativer til EØS, gjennom handelsavtaler og EU-medlemskap.

Erna Solbergs borgerlige regjering ignorerte Fellesforbundets ønske, men Jonas Gahr Støre & co tok dette på alvor og nedsatte Eldring-utvalget. Mandatet ble dessverre innskrenket til ikke å omfatte fullt medlemskap som alternativ til EØS.

Handelsavtaler er ikke noe alternativ til EØS.

Styrkene med EØS-avtalen blir godt synlige når man tar seg umaken å dykke ned i den tykke rapporten. Avtalen har vist seg å være fleksibel nok til å holde tritt med utviklingen i EUs regulering av det indre markedet, som består av 450 millioner innbyggere. 60 prosent av Norges handel er med EU-landene.

Handelsavtaler er ikke noe alternativ til EØS. Brexit og kaoset mellom Sveits og EU er skremmende eksempler på dette. Eldring-utvalget mener at erfaringene fra både Storbritannia og Sveits viser at «EU nå i større grad avviser særløsninger for enkeltland». Klarere kan det ikke sies.

Les også: EØS er viktigere enn noen gang.

Line Eldring mener at kunnskapsnivået om EØS er for lavt i alle deler av befolkningen. Vi må alle ta den utfordringen, lese oss opp og ta debatten på et faglig basert grunnlag. Lag en populærversjon av EØS-utredningen.

Samtidig finner vi det på sin plass å etterlyse en bredere Europa-debatt med fokus på hva fullt EU-medlemskap vil innebære. Mye har skjedd siden det norske folket sa nei ved avstemningen i 1994. EU går eksempelvis foran i viktige klimaspørsmål. EU som fredsprosjekt har også fått fornyet aktualitet.

EU-debatten er nærmest fraværende i Norge. Unntaket er Venstre og noen spede røster i MDG. Det er skuffende at Arbeiderpartiet ikke lenger har en ja-holdning til EU-medlemskap og at Jonas Gahr Støre derfor skygger banen i dette spørsmålet. Selv Erna Solberg går på gummisåler.

Alternativet til EØS er bare fullt medlemskap i EU. Andre finnes ikke.

Les også: Kan Ingvild Kjerkol «ta en Erna» og bli sittende?

Les også: The sjov must go on

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener