Dagsavisen mener

Rikdommen på havbunnen

Det er gode grunner for å åpne for gruvedrift på havbunnen.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Et bredt flertall på Stortinget åpner for kommersiell gruvedrift på havets bunn. Der finnes det nemlig en rekke mineraler som er gull verdt. Dette er imidlertid svært omstridt virksomhet. SV, Rødt, Venstre og MDG reagerer kraftig. Og miljøorganisasjonene raser.

Norge er blant de første landene i verden som åpner for kommersiell gruvedrift etter mineraler på havbunnen. Flertallet legger opp til en stegvis åpningsprosess. Stortinget skal godkjenne de første utviklingsprosjektene. Det stilles strenge krav til miljøkartlegging i letefasen, og myndighetene skal i forkant av utvinningen lage et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger på miljøet.

Vi trenger mineraler for å lykkes med det grønne skiftet

Det er gode grunner for å åpne for gruvedrift på avgrensede deler av norsk sokkel. Vi trenger mineraler for å lykkes med det grønne skiftet. Dette vil også skape nye arbeidsplasser, som vil komme godt med når olje- og gassaktiviteten gradvis faller.

For å møte klimatrusselen, må fossil energi i stor grad erstattes med fornybar energi. Ett av grepene er flere elbiler. Men for å lage en elbil trengs det seks ganger så mye mineralråstoff som i en fossilbil. Og det blir større behov for mineraler når gasskraft skal erstattes med vindkraft. Bare for å nevne noe.

Ifølge Oljedirektoratet ligger det 38 millioner tonn kobber og 45 millioner tonn sink under havets bunn på norsk sokkel. Videre er det snakk om store mengder kobolt, mangan og nikkel. I dag blir slike mineralressurser kontrollert av noen få land, i hovedsak Kina, som dermed får uforholdsmessig stor makt.

Derfor er det strategisk viktig at også Norge henter ut mineralressursene på norsk sokkel. I denne omgang er det snakk om et digert havområde i Barentshavet og Grønlandshavet. De som sier nei til gruvedrift på norsk sokkel, aksepterer i realiteten at andre land i stedet henter opp de aktuelle mineralene.

Gruvedrift på norsk sokkel bør bygge på de gode erfaringene fra fiskeriforvaltningen og oljevirksomheten. Norge har de beste forutsetninger til å kunne forvalte havområdene på en forsvarlig måte.

Derfor er det positivt at flertallet på Stortinget nå setter strengere rammeverk for gruvedrift på havets bunn enn det som først ble foreslått fra regjeringens side. Miljøhensyn må settes i høysetet. Samtidig handler det om å hente ut mineraler som verden trenger for å hindre at kloden blir for varm.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener