Dagsavisen mener

Sent – men godt

Høyre ønsker mer rettferdig barnehageopptak. Vi støtter dem i sak, men synes forslaget kommer lovlig sent.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Vi har full barnehagedekning i Norge, heter det. Det er sant, men med modifikasjoner. Barn som er født i desember, har ikke rett på barnehageplass før i august året etter, altså når barnet har fylt ett år og åtte måneder.

Også barn født i første halvår vil havne i en situasjon der barnet vil være langt mer enn ett år gammelt når det har krav på plass i barnehagen.

Vi håper absolutt Høyre-kvinnene får gjennomslag

Foreldrepermisjonen i Norge er lang, men ikke så lang. Derfor må foreldre, i de fleste tilfeller mor, ta ulønnet permisjon fra jobb, med de følger og konsekvenser det kan ha for yrkeslivet og økonomien.

Med tanke på at det ble født rundt 1,4 barn per kvinne i Norge i 2022, er det absolutt på tide å se på regelverket for barnehageopptak. Alle tiltak som kan bidra til at det fødes flere barn i Norge, må vurderes nøye.

Derfor er det lett å stille seg bak et forslag fra en rekke profilerte Høyre-kvinner om å gjøre det lettere for barn født på vinteren å få raskere plass i barnehage.

Høyres Sandra Bruflot omtaler dagens ordning slik i VG: «Jeg tror mange synes det er ganske absurd, fordi man sier man har full barnehagedekning. Men det har man jo fordi man ikke har rett på barnehage før august året etter hvis man er født på feil tidspunkt».

Det er fornuftige tanker. Vi håper absolutt Høyre-kvinnene får gjennomslag for forslaget.

Vi klarer likevel ikke helt å fri oss fra tanken om hvorfor dette spørsmålet melder seg nå, og ikke da Høyre satt med regjeringsmakten i åtte år. Retten til barnehageplass ble i 2016 og 2017 utvidet til å gjelde barn som fyller ett år senest i utgangen av november i året det blir søkt om plass. Det er fortsatt dette regelverket som gjelder i dag.

Det vil kreve et samarbeid mellom kommune og stat for å gjøre opptaket til barnehagen enda mer rettferdig, sier Høyres nestleder Tina Bru til VG. Høyre styrer etter valget i høst omtrent samtlige av de mest folkerike kommunene i landet.

Vi ser fram til at Høyre-styrte kommuner vil gjøre sitt for å vise at det ikke bare er valgflesk, men et politisk løft når tre unge Høyre-kvinner som alle er småbarnsmødre lover mer rettferdig barnehageopptak framover.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener