Dagsavisen mener

En flott førjulsgave

Regjeringen innfører en global minsteskatt. Det kan faktisk gjøre verden mer rettferdig.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Fredag var en historisk dag, selv om du kanskje ikke merket det. Regjeringen vedtok de norske reglene som skal til for å innføre en global minsteskatt. Dermed kan vi faktisk være på vei mot en verden uten skatteparadis og nullskatteytende milliardærer.

Slik det er i dag, kan store selskaper flytte virksomhetene sine rundt om i verden for å unngå beskatning. «Det er noe grunnleggende urettferdig i det», oppsummerte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i E24. Med rette.

Slik håper man å knekke skatteparadisene verden over

Målet er at det nye regelverket skal motvirke slik virksomhet, og på sikt bidra til at skatteparadisene mister sin tiltrekningskraft. Den globale minimumsbelastningen skal være på 15 prosent. Det er kanskje ikke så høyt som det burde være – men det er utvilsomt et viktig første skritt.

Regjeringens forslag er resultatet av et internasjonalt samarbeid der rundt 140 land er med. Det kom til etter initiativ fra USAs president Joe Biden. Finansminister Vedum anslår at 40–50 land kommer til å vedta forslaget før jul.

Selskaper med en omsetning på minst 750 millioner euro vil omfattes av de globale skattereglene. For Norges del vil 86 norske konsern og 1300 utenlandske konsern med ett eller flere datterselskaper i Norge, komme inn under ordningen.

I praksis vil regelverket fungere slik: Om et norsk selskap opererer i et marked der selskapsskatten er på 5 prosent, vil Norge legge på en sats som gjør at selskapet betaler 15 prosent, hvorav brorparten går til Norge. Tanken er at vertslandet over tid vil øke sin selskapsskatt fra 5 til 15 prosent, all den tid selskapet likevel må skatte 15 prosent. Slik håper man å knekke skatteparadisene verden over.

På kort sikt regner finansdepartementet med inntekter fra ordningen, i tråd med eksemplet over. Men målet er at inntektene heller skal tilfalle andre land, i takt med at skatteparadisene forsvinner.

Fredagens vedtak er bare første runde. Neste slag i samme initiativ skal stå om hvordan selskapsoverskudd mellom land skal fordeles. Med andre ord: Det er da Facebook-eier Meta og de andre tek-gigantene utfordres.

De vil trolig ikke gi seg uten sverdslag. Det er likevel ingen tvil om at en global minsteskatt er et viktig første skritt – og en flott førjulsgave.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener