Dagsavisen mener

Et konstruktivt forslag

Industrien ber regjeringen øremerke midler til å kutte utslipp. Det er et konstruktivt og godt forslag.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Regjeringen foreslår å endre CO2-kompensasjonsordningen for industrien. Konkret vil regjeringen øke kvoteprisgulvet fra 200 kroner til 375 kroner. Det høres komplisert og teknisk ut, men konsekvensen er enklere å forholde seg til:

Regjeringen vil redusere kompensasjonen til industrien med 2,4 milliarder kroner i året. Det har naturlig nok skapt reaksjoner både blant bedriftene og i fagbevegelsen.

Vi har forståelse for at dette oppleves urettferdig for industrien

Klassekampen siterer Frode Alfheim, leder i LO-forbundet Industri Energi, slik: «Vi forlanger at regjeringen og Stortinget tar inn over seg at de er i ferd med å slå huller i livsvilkåret for verdens mest klimavennlige industri. Det er ikke for seint å snu – skrot forslaget».

Nå har arbeidsgiverne i Norsk Industri og LO-forbundene Industri Energi og Fellesforbundet gått sammen om et nytt forslag for å få regjeringen til å snu: Om regjeringen ikke rører kvoteprisgulvet, vil industrien til gjengjeld være med på at deler av kompensasjonen øremerkes klimakutt-tiltak.

Forslaget fra industrien er godt og konstruktivt. Det vil kunne bidra til klimakutt, og løser samtidig en vanskelig floke. Uten CO2-kompensasjonsordningen betaler nemlig norsk industri for klimautslipp vår vannkraftdrevne industri bidrar til i langt mindre grad enn industrien i andre land.

Norge er med i EUs kvotesystem hvor man må kjøpe kvoter for å kunne ha klimautslipp. Store deler av den europeiske industrien går på fossil energi. Dermed påvirker dette kvotesystemet strømprisene i Europa.

CO2-kompensasjonsordningen ble innført for å kompensere industrien for at den blir pålagt høyere utgifter på grunn av at andre land holder seg med fossildrevet industri. Siden kvoteprisene stadig øker, har ordningen nå blitt så dyr for staten at regjeringen altså foreslår å kutte i den.

Vi har forståelse for at dette oppleves urettferdig for industrien. Å senke kompensasjonen vil bidra til å gjøre konkurransesituasjonen enda vanskeligere for norsk industri. Regjeringen bør derfor snu i dette spørsmålet.

Forslaget fra industrien om øremerking av deler av kompensasjon til utslippskutt gir regjeringen en ypperlig mulighet til å komme industrien i møte. Vi forventer at regjeringen tar den muligheten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener