Dagsavisen mener

Bør hjelpes over kneika

Byggenæringen ber om hjelp fra staten. Som bør bidra til å hjelpe bransjen over kneika.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet ber om en rekke krisetiltak for å hjelpe bransjen i en vanskelig tid. Årsaken er at salget av nye boliger har falt med rundt 30 prosent siden i fjor. Oppstart av nye byggeprosjekter er 62 prosent lavere.

«Nå har vi fått en bråstopp i boligmarkedet, og da brer krisestemningen seg», sier Nina Solli i Byggenæringens Landsforening (BNL) til Klassekampen. Hun viser til at produksjonen i den norske byggenæringen vil falle med 30 milliarder kroner de neste to årene. Det viser ferske prognoser fra Veidekke. Det vil innebære at vi vil miste 30.000 bygningsarbeidere, ifølge Solli.

Det blir lys i enden av tunnelen om ett år eller to

Det vil være et smart trekk å utvide Husbankens låneramme i tråd med forslaget fra Fellesforbundet og BNL. Viktigst er imidlertid kravet om å hjelpe bedriftene over en kritisk fase. «Dagens permitteringsregelverk er det strammeste vi har hatt. Det er ikke tilpasset byggenæringen», sier Fellesforbundets Jørn Eggum.

I dag kan arbeidstakere være permittert i 26 uker. Fellesforbundet og BNL vil utvide maksimal permitteringsperiode til 52 uker. I tillegg foreslås det å redusere perioden bedriftene må betale lønn, fra 15 til fem dager.

Den høye prisstigningen slår selvsagt negativt ut i hele samfunnet. Og det blir en dobbel smell når Norges Bank oppskriftsmessig hever renta for å dempe prisveksten. Dette fører blant annet til at kjøp av nye hus settes på vent, og dermed blir det også bygd færre boliger. Andre byggeprosjekter blir også skjøvet fram i tid.

I neste omgang blir bygningsarbeidere rammet – permittert eller oppsagt.

Dersom vi hadde stått overfor en mer langvarig svekkelse av økonomien her til lands, ville det hatt liten nytte å lempe på regelverket for permitteringer. Men de fleste ekspertene er enige om at det er snakk om et kortvarig tilbakeslag. Det blir lys i enden av tunnelen om ett år eller to. Bedriftene ønsker å sikre seg at kompetansen i arbeidsstokken ikke forsvinner. De ansatte er tjent med at forholdet til egen bedrift beholdes gjennom en permittering.

Pandemien viste oss at et mer liberalt regelverk for permitteringer var en god løsning. Nå har vi en lignende situasjon i noen bransjer. Derfor vil det være fornuftig å hjelpe utsatte bedrifter over kneika. Oppsigelser er et dårlig alternativ.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener