Dagsavisen mener

Det er ikke greit å føre velgerne bak lyset

Høyre lovet i valgkampen like god lønn for ansatte på privatiserte sykehjem. Etter en liten uke går partiet tilbake på løftet.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det store stridsspørsmålet i årets valgkamp var helse, og mer konkret om løsningen er å drive skattefinansiert velferd i offentlig regi eller om private aktører skal få gjøre jobben.

Spørsmålet setter forskjellen på høyre- og venstresiden i politikken på spissen. Høyre lovet i valgkampen å privatisere fire sykehjem i Oslo – og fnøs av påstander fra politiske motstandere om at det ville gå utover lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte.

I det minste vet vi nå hvor mye et valgkampløfte fra den kanten er verdt

«Vi kommer til å sørge for at ingen går ned i lønn eller får dårligere pensjonsvilkår», sa Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til NRK i valgkampen.

Etter en uke i sin nye jobb innrømmer nå Saliba Andreas Korkunc, Høyres nye helsebyråd i Oslo, at det er et løfte han ikke vil kunne holde. Her nærmer vi oss trolig rekord i løftebrudd.

Korkunc sier til VG at han vil sikre samme lønnsvilkår for ansatte på sykehjem som privatiseres gjennom en såkalt virksomhetsoverdragelse, som innebærer at de ansatte blir med over til nye eiere med samme vilkår som i dag. Men Korkunc erkjenner at en slik avtale bare vil gjelde i tariffperioden, som vanligvis varer i to år.

Deretter er det lite Høyres byråd kan gjøre med saken, innrømmer han nå. Det er jo et viktig prinsipp i norsk arbeidsliv at politikerne holder seg unna lønnsdannelsen. Når Korkunc «kan garantere for at de skal få svært gode lønns- og arbeidsvilkår», er det derfor et slag i luften. Det er tomme løfter.

Dermed skjer akkurat det venstresiden advarte mot i valgkampen: Ansatte på privatiserte sykehjem vil bli lønns- og pensjonstapere. Litt mer for hvert lønnsoppgjør, til forskjellene om ti år er markante.

Det rødgrønne byrådet som nylig mistet makten i Oslo gikk motsatt vei og re-kommunaliserte samtlige private sykehjem i byen. Typisk gikk de ansatte opp rundt 100.000 kroner i lønn. Det sier sitt.

Det er legitimt å prioritere eiere framfor arbeidsfolk, de få over de mange. Det er ikke legitimt å føre velgerne bak lyset, slik Høyre åpenbart har gjort i denne saken.

I det minste vet vi nå hvor mye et valgkampløfte fra den kanten er verdt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener