Dagsavisen mener

Fornuftig med et forbud

Hensynet til barna må telle mest.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Regjeringen vil forby ekteskap mellom søskenbarn. Formålet med lovforslaget er å redusere risikoen for helseskader hos barn. Det vil også kunne redusere mulighetene for tvangsekteskap.

«I denne saken har departementet gjort en grundig vurdering av de menneskerettslige sidene», uttalte barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) da forslaget ble sendt på høring. Nå er fristen til å uttale seg passert.

Islamsk Råd Norge er svært kritisk og skriver følgende: «Det framstår umusikalsk at man vil kriminalisere forhold mellom myndige og samtykkende fettere og kusiner som elsker hverandre, mens man søker å avstigmatisere andre former for familiestrukturer og retorisk hyller friheten til å elske den en vil».

Rådet antyder at det snarere er innvandringspolitiske enn helsemessige hensyn som ligger til grunn for forbudet. Det vises til at ekteskap er eneste måten å få familiegjenforening med partner i utlandet.

Årlig fødes det 400 barn av foreldre som er søskenbarn.

Grunnloven inneholder ikke bestemmelser om retten til å inngå ekteskap, men den gir vern mot usaklig forskjellsbehandling og gir i tillegg rett til respekt for privat- og familieliv. Det er ikke helt sikkert at regjeringens lovforslag går gjennom nåløyet til Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Her til lands fødes det årlig rundt 400 barn av foreldre som er søskenbarn. Folkehelseinstituttet har slått fast at nært slektskap mellom foreldre kan få alvorlige følger for barna rent helsemessig. Dødfødsel skjer 1,3 ganger så ofte når foreldrene er søskenbarn. Spedbarnsdød skjer 2,4 ganger så ofte. Medfødte misdannelser opptrer hyppigere ellers i befolkningen.

På den annen side er det et faktum at det inngås stadig færre ekteskap mellom søskenbarn. I befolkningen som helhet er det svært få som er gift med sin fetter eller kusine. Men blant norskpakistanere er dette svært utbredt og skjer i om lag hvert fjerde ekteskap. Søskenbarnekteskap praktiseres også i en viss grad blant innvandrere fra Marokko, Irak, Somalia, Iran, Tyrkia, Afghanistan og Sri Lanka.

Regjeringen foreslår at dersom søskenbarn med tilknytning til Norge inngår ekteskap i et annet land, så blir dette ekteskapet ikke anerkjent i Norge. Det hører også med til bildet at biologiske slektskap mellom tante eller onkel og nevø eller niese er mer nært slektskap enn søskenbarn. Derfor foreslås det også her å forby ekteskap.

Ekteskap mellom nære slektninger er ikke et stort folkehelseproblem i Norge, for antallet er relativt lite. Men det er ofte alvorlig, i form av tidlig død eller helseskade, for de få barna som det angår. Hensynet til disse barna må telle mest. Derfor er det riktig å forby ekteskap mellom søskenbarn.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener