Kommentar

På ville og smale veier

Motorveier bør være av god standard.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil gjøre motorveiene smalere og hastigheten lavere. Dette er i korthet den nye normen for veibygging. Nå skal det bygges to- og trefelts veier flere steder der hvor det i dag er krav om firefelts motorvei. Og farten skal reduseres fra 110 til 100 eller 90 kilometer i timen.

«Vi ser på dette som et riktig grep, blant annet fordi vi kan ta bedre vare på naturen vår og at det gir utbyggere mulighet til å bygge billigere», sier Jon-Ivar Nygård. Den nye normen er basert på faglig begrunnede forslag fra Statens vegvesen og vil ifølge ministeren ikke bidra til å redusere trafikksikkerheten. Den eksiterende veinormen har ifølge Nygård vært «for råflott, for ekspansiv, har tatt for mye natur og vært for kostbar».

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) poengterer at ved å heve terskelen for firefelts vei blir natur og matjord i større grad spart for inngrep. Og lavere fartsgrenser vil bidra til mindre klimagassutslipp, støy, svevestøv og mikroplast. Det vil også bli mulig med mer gjenbruk av eksisterende vei og bli større fleksibilitet for mer skånsom plassering av veier i landskapet.

Regjeringen har dårlig veigrep.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud kritiserer omleggingen som helt feil løsning. «Det regjeringen holder på med nå, er å gå tilbake til fortidens måte å bygge veier på», sier Hoksrud. Han vil ha flere firefelts veier, og mange fortsatt med 110-grense, siden det vil gi best trafikksikkerhet og raskere framkommelighet.

Det er et faktum at det skjer svært få alvorlige ulykker på de beste motorveiene. Men regjeringen har likevel lagt seg på en gjerrig linje. Dette må sees på som et forsøk på å senke forventningene til den nye nasjonale transportplanen, som etter planen skal legges fram neste år. Det kan selvsagt diskuteres hvor mange motorveier vi bør bygge her til lands. Men når vi først skal anlegge slike – så bør de være av god standard. Mellomløsninger blir ofte verken fugl eller fisk.

Mandag startet Arbeiderpartiet en bred prosess med selvransakelse for å finne ut hvorfor partiet gjorde et historisk dårlig lokalvalg. Samme dag kom ett talende svar, i nyheten om at terskelen for å bygge fire felts veier blir hevet. Regjeringen har dårlig veigrep. Det er nemlig lite som tyder på at Ap og Sp vil få flere velgere med denne innstrammingen, snarere tvert om.

Ap vinner nok noen velgere på Grünerløkka i Oslo med en slik politikk, men partiet vil tape desto mer terreng i resten av landet. Ap kan ikke velge den smale sti når målet er å favne bredere ved neste korsvei.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen