Dagsavisen mener

Nei til fast bevæpning

Det er konfliktdempende at politifolk ikke bærer våpen.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Et ekspertutvalg har utredet om politiet skal være fast bevæpnet. Flertallet i utvalget sier ja mens mindretallet vender tommelen ned. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at regjeringen inntil videre vil videreføre dagens ordning med framskutt lagring av våpen i politibilene.

Politiet er i dag midlertidig bevæpnet. Det har vært situasjonen siden masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni. Bakgrunnen er at politiet har vurdert trusselbildet som alvorlig. Politiet har siden 2014 vært bevæpnet 28 prosent av tiden.

Staten skal bruke minst mulig makt mot befolkningen.

«Nå har vi fått en veldig grundig og bred rapport som tar for seg hele spekteret politiet har tilgjengelig av maktmidler. Det er viktig at vi setter oss grundig inn i den», sier Emilie Enger Mehl. Justisministeren holder ellers kortene tett til brystet. Det gjør også andre politikere, for det er i utgangspunktet et bredt politisk flertall som sier nei til generell bevæpning.

Unntaket er Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen som poengterer at Frp lenge har villet at politifolk skal bære skytevåpen i daglig tjeneste. Det hører med til historien at et flertall på Høyres landsmøte i fjor sa nei til generell bevæpning av politiet. Den ferske rapporten vil sikkert bidra til å bringe temaet opp igjen på den politiske dagsorden.

Flertallet i utvalget mener at dagens modell med framskutt lagring i bil medfører en for stor forsinkelse i situasjoner hvor politiet har bruk for å bruke skytevåpen. Mindretallet vektlegger på den annen side at gjeldende ordning gir fleksibilitet til å tilpasse seg det rådende trusselbildet.

Det er selvsagt gode argumenter for begge disse synene, men det vil være klokt å ta utgangspunkt i noen viktige prinsipper. Det handler om samfunnets overordnede idealer om at staten skal bruke minst mulig makt mot befolkningen. Politiet må gjenspeile disse idealene.

Samtidig kan vi ikke se bort fra det faktum at trusselbildet endrer seg. Åpning for midlertidig bevæpning bør beholdes. Det samme gjelder muligheten til å ha fast bevæpning ved sårbare objekter og områder. Flyplassen på Gardermoen er eksempel på det siste.

Norge og Storbritannia er blant de få landene som ikke har generell bevæpning av politiet. Kontrasten til Sverige bør være en tankevekker. Hos «Søta Bror» er det langt flere skuddvekslinger der politiet er involvert enn det som er tilfellet i Norge. Det er nok å nevne gjengkriminaliteten.

Framskutt lagring bidrar til at politiet fortsatt har et relativt sivilt preg. Samtidig kan politifolk kjapt ruste seg med våpen når det blir nødvendig. Det er konfliktdempende i seg selv at politifolk ikke bærer våpen. Vold har lett for å avle vold. Slike amerikanske tilstander vil vi ikke ha i Norge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener