Stavanger

Fastlegeplasser ble revet bort som konsertbilletter

Før fastlege Julie Olimstad la seg natt til 1. november, sjekket hun pasientlisten og så at ti personer hadde satt seg på. Da hun våknet ved 8-tiden dagen etter, var alle 300 tilgjengelige plasser kapret.

– Jeg forventet plassene ville bli tatt fort, men ble overrasket over at det var så mye aktivitet på natten, sier Julie Olimstad til RA.

Olimstad skal bytte fra Cura legesenter i Sola til Stavangerdoktoren i Stavanger og tiltrer stillingen 1. desember.

Natt til 1. november ble det mulig å sette seg opp på pasientlisten hennes på Helsenorge.no. Hundrevis av innbyggere var klar for å kapre seg en plass. Alle 300 plasser ble kapret innen morgenen 1. november. Olimstad har kapasitet til flere plasser, men det er ikke kjent når disse blir tilgjengeliggjort.

Da Stavangerdoktoren utlyste fastlegestillingen, var det i første omgang ingen søkere, får RA opplyst. Ved andre utlysning kom det en søker.

Nå letter regjeringen på kompetansekravene for fastleger hele 2023.

Bratt fall

Ferske tall fra en undersøkelse fra Helfo viser at 213.755 pasienter er uten fastlege i Norge. Rapporten er en oppfølgingen av handlingsplanen som Solberg-regjeringen innførte for to år siden med mål å stabilisere fastlegeordningen.

For to år siden slet 11 prosent av alle kommuner med at det ikke var noen ledige listeplasser hos fastlege. I oktober 2022 har 33 prosent av kommunene dette problemet.

Fastlege Julie Olimstad

Stavanger kommune har opplevd et bratt fall i fastlege-tilgjengeligheten det siste året. I februar 2021 var det drøyt 1900 ledige plasser, i desember 2021 falt dette til rundt 500.

15. september 2022, er det ingen ledige listeplasser i hele kommunen.

Forus-området har stått uten fastlegetilbud siden 1. september i år.

Det ene legesenteret på Forus var privatdrevet, og da to av tre leger skulle gå av med pensjon, var det ingen søkere til å overta driften. Stillingene skal ha vært utlyst gjentatte ganger.

Det er en oppgang på 40.000 personer, fra 167.000 i august 2022.

Denne økningen kommer etter Allmennlegeforeningen utførte sin egen undersøkelse fordi de mente antallet var høyere enn Helfo opplyste om.

Leder av Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, forteller til RA at formålet med den selvstendige undersøkelsen var å undersøke og finne ut om Helfos tall stemte med virkeligheten.

– De har nok purret på kommunene. Det har ikke reelt vært en økning på 40.000 personer fra august til oktober, sier han.

– Det viser med all tydelighet at vi har en utfordring. Mange får ikke oppfylt sin rett til fastlege. Dette har vært underprioritert nasjonalt over mange år. I statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober, er det satt av midler tilsvarende ca. 300 nye fastleger. Det er ikke nok til å avverge krisen, men er et skritt i riktig retning som med videre styring i kommende budsjetter, kan gjenskape tilliten til ordningen.

Nils Kristian Klev, leder av Allmennlegeforeningen

Letter på kompetansekravene

Onsdag ble det klart at regjeringen gir unntak fra kompetansekrav for fastleger. Leger som ikke er spesialister i allmennmedisin, eller under spesialisering, kan jobbe som fastleger ut 2023.

– Flere kommuner er i en presset situasjon og sliter med å rekruttere fastleger. For at kommunene lettere skal kunne sikre forsvarlig legebemanning gir vi unntak for enkelte kompetansekrav ut 2023, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding onsdag.

Tidligere har det vært gitt unntak fra kompetansekrav i forbindelse med koronapandemien og ankomst av flyktninger fra Ukraina. Denne endringen dreier seg imidlertid om kommunenes rekrutteringsproblemer.

Det er blant annet ikke et krav å ha fullført LIS1-tjeneste, som består av tidligere turnustjenesten med 12 måneder i praksis i sykehus og 6 måneder i en kommune.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil bruke fleire hundre millionar på ekstra tiltak innanfor rus og psykiatri. Foto: Heiko Junge / NTB

En av tre uten fastlege i Egersund

Ifølge Allmennlegeforeningens egen undersøkelse var 4312 innbyggere uten fastlege i Stavanger i august 2022. I Egersund var antallet 5277.

Det betyr at mer enn en av tre er uten fastlege i Egersund.

Bjarne Rosenblad, kommuneoverlege i Egersund, er uenig i Allmennlegeforeningens beregninger, og mener dette er et for høyt tall. Imidlertid han engstelig for utsiktene for fastleger i Egersund. Rosenblad er imidlertid likevel svært urolig for Egersunds fastlege-framtid.

– Jeg er dypt bekymret for fastlegeordningen og hva rekrutteringsutfordringene vil bety for Egersund. Blir du fastlege, er det lagt opp til at du må jobbe femti timer i løpet av en uke. Det er få som vil det nå.

I Egersund er det nå fire utlyste stillinger, hvor en av er besatt av vikar. Dette er i ferd med å gå utover legevakt-tilbudet, forteller han.

– I sommer har vi vært mer presset enn noen gang. Legene i Egersund blir bedt om å ta vakter på legevakten etterpå, men det har de ikke kapasitet til.

Han tror det er uaktuelt for nyutdannede leger å gå inn i en hverdag med 50-timers arbeidsuke.

– At flere kvinner utdanner seg som leger, er pekt på som en av grunnene til at fastlegekontorer sliter med rekrutteringen. Folk vil rett og slett ikke jobbe seg i hjel. Men mange menn ønsker heller ikke å leve sånn, ser vi.

---

Fastlegesituasjonen

Mangel på fastleger: Det er kommunen som har ansvar for at du får fastlegetjenester, men mange kommuner i Norge har ikke mange nok fastleger.

Når du har mistet fastlegen din: Hvis du har mistet fastlegen din, og er flyttet til en liste uten fast lege, er du likevel tilknyttet et legekontor. Dette vil ofte være legekontoret der du hadde fastlegen din.

Vær tidlig ute: Siden kapasiteten er presset, kan det være lurt å henvende seg til legekontoret i god tid hvis du for eksempel trenger å få fornyet dine resepter.

Kilde: Helsenorge.no

---


Mer fra Dagsavisen