Dagsavisen mener

Vinteren kommer

Inflasjonen fortsetter på høyt nivå, men etter nedtur venter opptur.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Landet befinner seg i en økonomisk situasjon uten moderne sidestykke. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at inflasjonen fortsetter på et historisk høyt nivå. Det er stor usikkerhet om framtida, usikkerhetsfaktorene er mange og store. Men ifølge SSB vil det komme sol etter regn.

Flere vil bli arbeidsledige, mange vil kjenne uro og få betalingsproblemer.

Mens prisene i juli målt mot juli i fjor hadde steget med 6,8 prosent, var tallet for august 6,5 prosent. En ørliten nedgang forandrer lite på det store bildet. Uten regjeringens strømstøtteordning ville prisveksten det siste året ha vært på 9,0 prosent i august. Det er en kraftfull illustrasjon på tilstanden.

Prisene stiger med en hastighet som vil kreve nye tiltak. Det betyr nye renteoppganger fra Norges Bank. To nye renteøkninger på til sammen 0,5 prosentpoeng vil mest sannsynlig komme når banken samles til rentemøte om knappe to uker. Eksperter utelukker heller ikke tre knepp opp på den norske renta. Slik den europeiske sentralbanken gjorde torsdag da den satte opp renta med 0,75 prosentpoeng. Det største hoppet siden 1999.

De norske boligprisene har holdt seg høye og stigende gjennom noen krisemåneder, mens de har begynt å falle kraftig i Sverige. Nå spår SSB at også de norske boligprisene vil falle som konsekvens av at norsk økonomi går inn i kjøligere år med lav vekst i 2023 og 2024. Arbeidsledigheten vil derfor tilta.

I løpet av neste år vil styringsrenta i Norge kunne nå et toppnivå på godt over 3 prosent, hvilket vil bety en lånerente for husholdningene på opp mot 6 prosent. Men så skal det snu. Når temperaturen er senket i den norske økonomien, vil det igjen bli grunnlag for å dempe rentenivået. SSB tror derfor at renta vil begynne å falle igjen i 2023.

Utsiktene er gode. SSB tror prisveksten vil avta, men at lønnsveksten vil fortsette. Det betyr at norske lønnsmottakere igjen får reallønnsøkning i 2024 og 2025 etter to år med tapt kjøpekraft. Det er i hvert fall prognosen. Men det er høyst usikre tider.

To tøffe år venter oss. Flere vil bli arbeidsledige, mange vil kjenne uro og få betalingsproblemer. Vi må alle akseptere strammere livrem. Men et fall i boligprisene, er sunt. Det vil senke terskelen for mange til å komme seg inn på boligmarkedet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener