Dagsavisen mener

Rydder opp i rikt rot

Det kan bli mange privatfly til salgs med nytt skatteregime.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Regjeringen viser nå muskler og strammer kraftig inn på rikfolks mulighet til å trikse og mikse ved å blande selskaps- og privatøkonomi.

Milliarder hvert år har blitt unndratt beskatning når landets rikeste har handlet inn eiendom og transportmidler for selskapets regning, men benyttet godene privat. Store utgifter til reiser og opphold er altså blitt betalt av selskapet og ikke av eierne gjennom egne skattbare inntekter.

Vi har ingen illusjoner om at våre mest formuende ikke vil fortsette å utnytte alle mulige smutthull

Fly, biler og hytter handles av landets rikeste selskaper slik at landets rikeste eiere kan bli enda rikere ved å unngå å skatte. Mens vanlige folk må skatte av alle fordeler, har våre milliardærer kunnet blande selskapets eiendeler med egen privatøkonomi uten at skattemyndighetene har hatt oversikt. Antakelsen er at skattepliktig bruk ikke er blitt rapportert inn. Og slik har landets rikeste snytt fellesskapet for store beløp.

Nå har regjeringen fått nok. Nå strammes skattereglene inn for privat konsum i selskaper. Biler, båter, helikoptre, hytter og leiligheter som et selskap eier, blir nå et skatteobjekt for selskapets eier.

Før var det opp til selskapseiere å opplyse skattemyndighetene om privat bruk, mens de nye reglene vil snu på bevisbyrden og det innføres full skatt på slike formuesgoder. For fradrag må eier dokumentere annen bruk enn til private formål − altså til utleie eller til inntektsgivende arbeid. Til Dagens Næringsliv kommenterer skattejurist Bettina Banoun tørt at det «nok blir en del privatfly til salgs». Det blir ikke like interessant å eie fly hvis man på toppen av kostnaden for flyet, må betale skatt av fordelen.

Dette er gode nyheter for alle oss som mener at rettferdig fordeling og høy skattemoral er en vesentlig suksessfaktor for det norske samfunnet. Skattebyrden må være relativt lik og reglene må gjelde alle. Skattesystemet er igjen avgjørende for den grunnleggende norske tilliten. Det nedsatte skatteutvalget som skal se på helheten i det norske skattesystemet, skal levere sin innstilling om et halvt år. Dette er et svært viktig arbeid.

Nå er et stort skattesvik blant landets rikeste avslørt og dette bøtes på av regjeringen. Men vi har ingen illusjoner om at våre mest formuende ikke vil fortsette å utnytte alle mulige smutthull for å holde bidraget til fellesskapet på et minimum.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener