Dagsavisen mener

Vi trenger russreform

Russetida er overmoden for nye ideer.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Vi unner ungdommen en real fest og en skikkelig skoleavslutning. Men russetida er blitt en usunn business og en dårlig kultur.

Vi burde priset oss lykkelige over at ungdommen endelig, etter to begredelige skoleår, har kunnet løpe rundt i gatene igjen i sine røde og blå russedresser. Dessverre har russens retur bare forsterket alle motforestillingene mot denne feiringen som aller mest virker drevet av kommersielle krefter utenfor ungdomsmiljøene.

Selv fest og feiring er blitt en prestasjon for «generasjon prestasjon».

Oppslagene om penger, kontrakter og sosialt press, om utenforskap, ekskludering, ydmykelser og mobbing, var tilbake etter to års pandemi. Russedressene er blitt tvangstrøyer. Planlegginga av russetida begynner nå flere år i forveien. Selv fest og feiring er blitt en prestasjon for «generasjon prestasjon».

Pengeforbruket er stort og profesjonelle aktører svermer rundt den rødblå pengebingen. VG har skrevet flere saker om utleieselskaper som tilbyr enorme musikkanlegg og busser, og som inngår avtaler med mer eller mindre opplyste 18-åringer.


Russetida er verken vakker eller konstruktiv slik den framstår nå. Nå må alle voksne rundt ungdommene komme på banen. Skolene må sammen med politikere, foreldre og andre instanser som står rundt dem, samarbeide om å utvikle nye ideer om hva en avslutning på 13 års skolegang kan og skal være. Ungdommen selv ser ikke hva slags vann de svømmer i. Nå er generasjon etter generasjon mer eller mindre fanget i et mønster som bare kommersielle krefter vinner på.

Bodil J. Houg, leder for elev-, lærling- og mobbeombudene i Viken, har kommet med flere moralske og etiske retningslinjer som vi stiller oss bak. Til TV2 sier hun at russebussene bør fjernes og at skolene ikke kan la være å ta ansvar og avvise russefeiringen som en privat feiring. Houg og Viken fylkeskommune har nå invitert andre fylkeskommuner, statsforvaltere, skoleledere og statsråden til et møte om fremtidens russefeiring. Det er et svært viktig initiativ. Det er å ta ansvar.

Vi tror skolen har en nøkkelrolle i å forvandle og legge til rette for en mer avgrenset russetid. Den bør lede an i en nasjonal dugnad som kan lede fram til nye russetradisjoner. Skolen skal være en arena for inkludering og trygghet, men slik russetida nå forløper, er det siste året på skolen alt annet for altfor mange ungdommer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener